แบบฟอร์มแจ้งซ่อมออนไลน์ รายละเอียดการแจ้งซ่อม Administrator
ระบบแจ้งซ่อมบำรุง งานซ่อมบำรุงภายใน โรงพยาบาลศรีธาตุ
รายละเอียดการแจ้งซ่อมบำรุง
=กำลังดำเนินการ =แจ้งซ่่อมเข้ามาใหม =ซ่อมเสร็จเรียบร้อย =ซ่อมไม่ได้ =แสดงรายละเอียด
เลขที่แจ้งซ่อม ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน วันที่แจ้งซ่อม ประเภทแจ้งซ่อม อาการเสีย สถานะ ผลการแจ้งซ่อม รายละเอียด
1069นางสาว รัตนา ราชาสุขWARD2020-10-21 17:59:50ระบบปะปาอ่างล้างมือห้องให้คำปรึกษาตัน 
1068นางสาว สะอาด จินดามลงานการเงินและบัญชี2020-10-20 08:37:14ระบบไฟฟ้าหลอดไฟมีแสงสว่างไม่เพียงพอ  
1067นาง อุบล โสภาคำห้องคลอด2020-10-12 14:56:41ระบบปะปาก็อกน้ำอ่างล้างมือในห้องน้ำห้องหลังคลอดปิดไม่อยู่ 
1066นางสาว ณิชชา ราชาสุขงานซักฟอก,งานจ่ายกลาง2020-10-12 13:20:39อื่นๆกระจกส่องไฟโต๊ะพับผ้าแตก 
1065นางสาว ณิชชา ราชาสุขงานซักฟอก,งานจ่ายกลาง2020-10-12 13:19:16ระบบไฟฟ้าหลอดไฟห้องพับผ้า ไม่สว่างพอ 
1064นางสาว ณิชชา ราชาสุขงานซักฟอก,งานจ่ายกลาง2020-10-12 13:17:49ระบบปรับอากาศและพัดลมแอร์เปิดไม่ติด 
1063นาง ลดาวัลย์ ชุติมาโชติงานผู้ป่วยนอก2020-10-08 13:52:02อื่นๆโทรศัพท์ภายใน หน้าห้องตรวจ และในห้องตรวจ ใช้ไม่ได้มา 2เดือน ทั้งที่จุดอื่นๆใช้ได้หมด 
1062นาง ลดาวัลย์ ชุติมาโชติงานผู้ป่วยนอก2020-10-08 13:42:06ระบบปรับอากาศและพัดลมแอร์ห้องตรวจ ค น้ำไหล.ดำ ไม่เย็น  
1061นางสาว นุชนาฎ พุฒบุรีWARD2020-10-07 10:50:04ระบบไฟฟ้าพัดลม2ญเสียงดัง ไฟห้องน้ำห้องพิเศษรวม2ไม่ติด 
1060นางสาว เอมอร แพงมาลางานกายภาพบำบัด2020-10-06 10:54:49ระบบปรับอากาศและพัดลมคอมเพสเซอร์แอร์ไม่ทำงาน แอร์ไม่เย็น เป็นมา 2 วัน 

จำนวนรายงานทั้งหมด:817  แถว   หน้า 1 / 82

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  ... ถัดไป