แบบฟอร์มแจ้งซ่อมออนไลน์ รายละเอียดการแจ้งซ่อม Administrator
ระบบแจ้งซ่อมบำรุง งานซ่อมบำรุงภายใน โรงพยาบาลศรีธาตุ
รายละเอียดการแจ้งซ่อมบำรุง
=กำลังดำเนินการ =แจ้งซ่่อมเข้ามาใหม =ซ่อมเสร็จเรียบร้อย =ซ่อมไม่ได้ =แสดงรายละเอียด
เลขที่แจ้งซ่อม ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน วันที่แจ้งซ่อม ประเภทแจ้งซ่อม อาการเสีย สถานะ ผลการแจ้งซ่อม รายละเอียด
1152นาง เพียรทอง นิกรกุลงานผู้ป่วยนอก2021-04-16 13:36:37ระบบไฟฟ้าหลอดไฟ(หลอดยาว)กระพริบ 
1151นาย นัฐพล สีแดงงานโภชนาการ2021-04-16 12:13:38ระบบปะปาก๊อกน้ำไหลไม่หยุด ก๊อกไม่สามารถปิดได้ 
1150นาง ณิชชา ราชาสุขงานซักฟอก,งานจ่ายกลาง2021-04-16 11:24:57อื่นๆประตูห้องแพคเครื่องมือชำรุด 
1149นาง องุ่น รินทรึกงานเทคนิคการแพทย์2021-04-14 23:54:05ระบบไฟฟ้าหลอดไฟห้องตรวจแลป เปิดไม่ติด 1ดวง และเปิดแล้วไฟกระพริบอีก 1 ดวง ทำให้ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ค่ะ ทำให้แสงสว่างในการตรวจวิเคราะห์แลปไม่เพียงพอค่ะ 
1148นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์งานอุบัติเหตุและห้องฉุกเฉิน2021-04-14 18:11:13อื่นๆที่จับประตูหัก 
1147นางสาว บังอร ศรีสุขงานอุบัติเหตุและห้องฉุกเฉิน2021-04-01 09:43:05ระบบไฟฟ้าหลอดไฟเสีย3หลอด 
1146นาย สิทธิพร สีสุขงานซักฟอก,งานจ่ายกลาง2021-03-30 13:59:29ระบบไฟฟ้าแอรห้องทำงานจ่ายกลางมีนำ้หยด ไม่เญ้น ครับ อีกทั้งไฟส่องสว่างห้องเครื่องนึ่งไม่ติด รบกวนซ่อมไห้หน่อยครับ.ผม.. 
1145นาง จันทลา เสริมทรงPCU2021-03-30 13:29:28ระบบไฟฟ้าไฟฟ้าในห้องน้ำที่ PCU ชำรุด ( กระพริบ ) 
1144นางสาว นิตยา แสนอุบลงานเภสัชกรรม2021-03-29 14:27:00ระบบปรับอากาศและพัดลมแอร์ที่คลังยา ใช้งานไม่ได้ 2 เครื่อง 
1143นางสาว จุฬาลักษณ์ สดสุชาติงานทันตกรรม2021-03-26 11:00:24ระบบปะปาก็อกน้ำหลังห้อง 2 ไหลตลอดเวลา 

จำนวนรายงานทั้งหมด:873  แถว   หน้า 1 / 88

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  ... ถัดไป