แบบฟอร์มแจ้งซ่อมออนไลน์ รายละเอียดการแจ้งซ่อม Administrator
ระบบแจ้งซ่อมบำรุง งานซ่อมบำรุงภายใน โรงพยาบาลศรีธาตุ
รายละเอียดการแจ้งซ่อมบำรุง
=กำลังดำเนินการ =แจ้งซ่่อมเข้ามาใหม =ซ่อมเสร็จเรียบร้อย =ซ่อมไม่ได้ =แสดงรายละเอียด
เลขที่แจ้งซ่อม ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน วันที่แจ้งซ่อม ประเภทแจ้งซ่อม อาการเสีย สถานะ ผลการแจ้งซ่อม รายละเอียด
1109นางสาว วิไลลักษณ์ สายืนงานเภสัชกรรม2021-01-18 14:37:32อื่นๆมีกลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำชั้น 2 รบกวนช่างมาดูให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ  
1108นางสาว ภัสราภรณ์ คุยบุตรPCU2021-01-18 09:41:34เครื่องมือแพทย์ cuff ยางลูกบีบ สายเครื่องวัดความดันแบบล้อลากชำรุด 
1107นางสาว รัตนา ราชาสุขWARD2021-01-13 07:34:34ระบบไฟฟ้าไฟในห้องให้คำปรึกษากระพริบ 
1106นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธงานอุบัติเหตุและห้องฉุกเฉิน2021-01-08 13:33:58เครื่องมือแพทย์O2Sat MASimo ใช้งานไม่ได้ 
1105นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธงานอุบัติเหตุและห้องฉุกเฉิน2021-01-08 13:32:26เครื่องมือแพทย์เครื่องMonitor C0men o2Sat วัดไม่ได้ 
1104นาง กาญจณา อนุวงศ์LR2021-01-08 09:38:10อื่นๆขอบประตูทางเข้าออกห้องผ่าตัดชำรุด 
1103นาย นัฐพล สีแดงงานโภชนาการ2021-01-07 09:32:37อื่นๆประตูรถส่งอาหารผู้ป่วยชำรุด ที่จับเปิดประตูหลุด ไม่สามารถเปิดประตูได้ 
1102นาย วีระยุทธ เหลืองอร่างานรังสีวิทยา2021-01-05 09:41:12ระบบไฟฟ้าหลอดไฟส่องสว่างในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าคนป่วยไม่สว่าง 
1101นาย นัฐพล สีแดงงานโภชนาการ2021-01-04 11:25:01ระบบปะปาก๊อกน้ำจุดล้างมือและจุดล้างทำความสะอาดถาดชำรุดมีน้ำไหลตลอดเวลา  
1100นางสาว รัตนา ราชาสุขWARD2020-12-30 13:22:20ระบบไฟฟ้าไฟห้องปฎิบัติการทางพยาบาลกระพริบเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเชนต์ 18 w 1 หลอด

จำนวนรายงานทั้งหมด:832  แถว   หน้า 1 / 84

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  ... ถัดไป