แบบฟอร์มแจ้งซ่อมออนไลน์ รายละเอียดการแจ้งซ่อม Administrator
ระบบแจ้งซ่อมบำรุง งานซ่อมบำรุงภายใน โรงพยาบาลศรีธาตุ
รายละเอียดการแจ้งซ่อมบำรุง
=กำลังดำเนินการ =แจ้งซ่่อมเข้ามาใหม =ซ่อมเสร็จเรียบร้อย =ซ่อมไม่ได้ =แสดงรายละเอียด
เลขที่แจ้งซ่อม ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน วันที่แจ้งซ่อม ประเภทแจ้งซ่อม อาการเสีย สถานะ ผลการแจ้งซ่อม รายละเอียด
1226นางสาว จินตนา กาละบุตรWARD2021-10-22 11:45:19ระบบปรับอากาศและพัดลมพัดลมติดผนัง เตียงรบ2ช ใบพัดแตก  
1225นางสาว จินตนา กาละบุตรWARD2021-10-22 11:43:32ระบบไฟฟ้าหลอดไฟใน nurse station ชำรุด 2หลอด 
1224นาง ลดาวัลย์ ชุติมาโชติงานผู้ป่วยนอก2021-10-19 14:34:05ระบบปรับอากาศและพัดลมแอร์ห้องตรวจ ค ไม่เย็น 
1223นางสาว รัตนารัตน์ คำราชงานแพทย์แผนไทย2021-10-19 10:35:53ระบบไฟฟ้าหลอดไฟห้องเปลี่ยนชุดหญิงเสีย 
1222นาง สุวรรณา ร่มวาปีPCU2021-10-05 08:51:17ระบบปรับอากาศและพัดลมเครื่องปรับอากาศห้องตรวจภายใน มีน้ำหยดตลอดเวลา 
1221นาย พงษ์อนันต์ แสงศีลางานเภสัชกรรม2021-10-04 09:46:47ระบบไฟฟ้า- ปลั๊กไฟฟ้าภายในบ้านพักชำรุด ไฟไม่เข้า 2 จุด บริเวณห้องนอน และ ห้องครัว - สวิชไฟฟ้า ไฟไม่เข้า เปิดไฟไม่ติด บริเวณห้องครัว - หลอดไฟโรงรถและห้องครัวชำรุด 
1220นางสาว นุชนาฎ พุฒบุรีWARD2021-10-02 07:44:35ระบบปะปาห้องน้ำฝั่งหญิงชำรุด ห้องน้ำพิเศษ3อ้างล้างมือชำรุด  
1219นางสาว เอมอร แพงมาลางานกายภาพบำบัด2021-09-30 14:55:30ระบบปรับอากาศและพัดลมเครื่องปรับอากาศห้องออฟฟิตกายภาพบำบัด เปิดเครื่องแล้วไฟตัดเอง เป็นมา 2 วัน 
1218นาง อรุณพร กิ้วตาLR2021-09-28 07:44:44ระบบปะปาอ่างล้างมือในห้องคลอดฝั่งรอคลอดชำรุดค่ะ 
1217นาย นัฐพล สีแดงงานโภชนาการ2021-09-27 08:42:32ระบบไฟฟ้าตู้แช่อาหาร พัดลมระบายอากาศมีกลิ่นไหม้เมื่อเปิดใช้งาน 

จำนวนรายงานทั้งหมด:947  แถว   หน้า 1 / 95

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  ... ถัดไป