แบบฟอร์มแจ้งซ่อมออนไลน์ รายละเอียดการแจ้งซ่อม Administrator
ระบบแจ้งซ่อมบำรุง งานซ่อมบำรุงภายใน โรงพยาบาลศรีธาตุ
รายละเอียดการแจ้งซ่อมบำรุง
=กำลังดำเนินการ =แจ้งซ่่อมเข้ามาใหม =ซ่อมเสร็จเรียบร้อย =ซ่อมไม่ได้ =แสดงรายละเอียด
เลขที่แจ้งซ่อม ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน วันที่แจ้งซ่อม ประเภทแจ้งซ่อม อาการเสีย สถานะ ผลการแจ้งซ่อม รายละเอียด
1487นาง อุบล โสภาคำห้องคลอด2023-06-08 06:44:01ระบบไฟฟ้าไฟในห้องคลอดกระพริบ 
1486นางสาว รัตนา ราชาสุขWARD2023-06-04 07:43:43ระบบปะปาห้องน้ำพิเศษรวม น้ำซึม 
1485นางสาว รัตนา ราชาสุขWARD2023-06-04 07:28:33ระบบปะปาอ่างล้างมือห้องพิเศษ 1 น้ำไหลไม่หยุด 
1484นาง กาญจณา อนุวงศ์LR2023-06-03 09:10:52ระบบไฟฟ้าพัดลดห้องทำงานพยาบาลมีเสียงดังตลอด ใบพัดไม่ส่าย 
1483นางสาว นารีนาฏ เหล่าชุมพลงานผู้ป่วยนอก2023-06-01 14:13:47ระบบไฟฟ้ากล่องไฟวัดสายตาหลอดไฟขาด 
1482นาง อุบล โสภาคำห้องคลอด2023-05-31 05:54:32ระบบปะปาอ่างล้างมือห้องคลอด-ห้องผ่าตัดไหลไม่สะดวก 
1481นาง อุบล โสภาคำห้องคลอด2023-05-31 05:52:35ระบบปะปาท่อทิ้งรกน้ำรั่ว 
1480นาง เพียรทอง นิกรกุลงานผู้ป่วยนอก2023-05-30 14:16:08ระบบปะปาชักโครกน้ำไหลไม่หยุด (ห้องน้ำผู้พิการ) 
1479นาย พงษ์พันธ์ ทำมางานประกันสุขภาพ2023-05-23 08:33:45ระบบปรับอากาศและพัดลมพัดลมติดผนังมีเสียงดังนำพัดลมมาฉีดน้ำยากัดสนิม
1478นางสาว สุจิตตา สิงห์ณีย์งานทันตกรรม2023-05-22 08:34:10ระบบไฟฟ้าไฟ้ฟ้าทีตึกทันตกรรมเสีย ยูนิตใช้ไม่ได้ค่ะเอาเซอร์กิตเบรกเกอร์ ขึ้น

จำนวนรายงานทั้งหมด:1204  แถว   หน้า 1 / 121

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  ... ถัดไป