แบบฟอร์มแจ้งซ่อมออนไลน์ รายละเอียดการแจ้งซ่อม Administrator
ระบบแจ้งซ่อมบำรุง งานซ่อมบำรุงภายใน โรงพยาบาลศรีธาตุ
รายละเอียดการแจ้งซ่อมบำรุง
=กำลังดำเนินการ =แจ้งซ่่อมเข้ามาใหม =ซ่อมเสร็จเรียบร้อย =ซ่อมไม่ได้ =แสดงรายละเอียด
เลขที่แจ้งซ่อม ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน วันที่แจ้งซ่อม ประเภทแจ้งซ่อม อาการเสีย สถานะ ผลการแจ้งซ่อม รายละเอียด
1571นางสาว อัญชลี หลักคำงานเภสัชกรรม2023-10-04 14:34:37ระบบปรับอากาศและพัดลมแอร์สวิชตัด เปิดเครื่องไม่ได้  
1570นางสาว สุวรรณี อินทร์นางWARD2023-10-04 14:25:14ระบบไฟฟ้าปลั๊กไฟเตียงคนไข้ ระเบียง4ชายกับห้องพิเศษ5ชำรุด 
1569นาง ลดาวัลย์ ชุติมาโชติงานอุบัติเหตุและห้องฉุกเฉิน2023-10-04 10:15:04ระบบปรับอากาศและพัดลมพัดลมที่ห้องหัตถการพิเศษ เปฺดแล้วเสียงดัง 
1568นาง กาญจณา อนุวงศ์OR2023-10-04 09:24:59อื่นๆด้ามจับประตู ห้องล้างเครื่องมือ OR ชำรุด 
1567นาง กาญจณา อนุวงศ์OR2023-10-04 09:23:01อื่นๆประตูห้องน้ำชำรุด 
1566นางสาว ณิชชา ราชาสุขWARD2023-10-03 06:35:31ระบบปะปาน้ำดื่มคนไข้ ไม่ไหล  
1565นางสาว สุนิสา วงศ์พรรษางานทันตกรรม2023-10-02 14:57:05ระบบปะปาน้ำไหลไม่หยุด ห้อง 5 
1564นางสาว สุวรรณี อินทร์นางWARD2023-09-28 09:46:08ระบบปรับอากาศและพัดลมพัดลมคนไข้เตียง3หญิง เปิดไม่ติด 
1563นาย พรหมมินทร์ จำปีงานอุบัติเหตุและห้องฉุกเฉิน2023-09-27 06:49:39ระบบไฟฟ้าหลอดไฟตกเเตกทางขึ้นประตูเข้าตรวจ ***ขอหลอดใหม่ 
1562นางสาว สุวรรณี อินทร์นางWARD2023-09-23 14:04:56ระบบไฟฟ้าหลอดไฟฝั่งผู้ป่วยหญิงไม่ติด เตียง5-6กับเตียง9 

จำนวนรายงานทั้งหมด:1281  แถว   หน้า 1 / 129

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  ... ถัดไป