แบบฟอร์มแจ้งซ่อมออนไลน์ รายละเอียดการแจ้งซ่อม Administrator
ระบบแจ้งซ่อมบำรุง งานซ่อมบำรุงภายใน โรงพยาบาลศรีธาตุ
รายละเอียดการแจ้งซ่อมบำรุง
=กำลังดำเนินการ =แจ้งซ่่อมเข้ามาใหม =ซ่อมเสร็จเรียบร้อย =ซ่อมไม่ได้ =แสดงรายละเอียด
เลขที่แจ้งซ่อม ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน วันที่แจ้งซ่อม ประเภทแจ้งซ่อม อาการเสีย สถานะ ผลการแจ้งซ่อม รายละเอียด
1358นาย สิทธิพร สีสุขงานซักฟอก,งานจ่ายกลาง2022-09-29 13:51:48ระบบไฟฟ้าหลอกไฟในห้องแพคเครี่องมือ(จ่ายกลางไม่สว่าง) ขาด ๑ หลอด ทำไห้แสง สว่างไม่เพียงพอในห้องทำงาน (จำเป็น) ในการทำงาน รบกวนชา่ง ช่วย ดูให้ด้วย ตรัช ขอบคุณ มาก. 
1357นางสาว พรสมัย พินิจมนตรีงานกายภาพบำบัด2022-09-29 13:36:49อื่นๆรถเชฟโรเลต ทะเบียน กฉ.9807 อุดรธานี แอร์ไม่เย็น มา1 สัปดาห์ ที่ปัดน้ำฝนเสื่อม และขอเช็คหม้อน้ำ เพราะต้องเติมน้ำทุกวัน ขอซ่อมด่วนเพราะใช้รถเกือบทุกวันค่ะ 
1356นางสาว กนกพร จันทเมธิห้องคลอด2022-09-29 08:35:41ระบบไฟฟ้าหลอดไฟห้องทำงานไม่ติด หลอดที่ 3 
1355นางสาว จงรักษ์ ดงพงษ์PCU2022-09-27 09:05:39ระบบไฟฟ้าปลั๊คไฟข้างตู้เย็นหลุดจากผนัง  
1354นาง อุบล โสภาคำห้องคลอด2022-09-21 18:11:45ระบบไฟฟ้าไฟห้องหลังหลอดหลอดที่1กับ4 กระพริบ หลอดที่5กับ6ไม่ติด 
1353นาง อุบล โสภาคำห้องคลอด2022-09-21 10:12:45ระบบปะปาก๊อกกับท่อระบายอ่างล้างมือห้องรอคลอดรั่ว 
1352นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธงานอุบัติเหตุและห้องฉุกเฉิน2022-09-20 08:58:18ระบบไฟฟ้าหลอดไฟชำรุด ๖ หลอดคะ 
1351นางสาว จงรักษ์ ดงพงษ์PCU2022-09-15 14:49:29ระบบไฟฟ้า-หลอดไฟตรงเครื่องส่อง PV ชำรุด  
1350นางสาว จงรักษ์ ดงพงษ์PCU2022-09-15 14:48:13อื่นๆหลังคาบริเวณจุดบริการผู้ป่วยรั่วอย่างรุนแรง ทำให้น้ำท่วมบริเวณพื้น  
1349นาย นัฐพล สีแดงงานโภชนาการ2022-09-13 13:40:36ระบบปะปาท่อระบายน้ำอ่างล้างภาชนะชำรุด น้ำไหลออกตอนปล่อยน้ำทิ้ง 

จำนวนรายงานทั้งหมด:1075  แถว   หน้า 1 / 108

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  ... ถัดไป