แบบฟอร์มแจ้งซ่อมออนไลน์ รายละเอียดการแจ้งซ่อม Administrator
ระบบแจ้งซ่อมบำรุง งานซ่อมบำรุงภายใน โรงพยาบาลศรีธาตุ
รายละเอียดการแจ้งซ่อมบำรุง
=กำลังดำเนินการ =แจ้งซ่่อมเข้ามาใหม =ซ่อมเสร็จเรียบร้อย =ซ่อมไม่ได้ =แสดงรายละเอียด
เลขที่แจ้งซ่อม ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน วันที่แจ้งซ่อม ประเภทแจ้งซ่อม อาการเสีย สถานะ ผลการแจ้งซ่อม รายละเอียด
1400นาย นัฐพล สีแดงงานโภชนาการ2023-01-31 15:25:11อื่นๆประตูบริเวณห้องเก็บอาหารแห้ง ปิดได้สนิทและล็อกไม่ได้ 
1399นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธงานอุบัติเหตุและห้องฉุกเฉิน2023-01-31 08:57:54ระบบปะปาท่อน้ำหลังห้องฉุกเฉินแตก น้ำหยด 
1398นาง วัชรินทร์ หอมอ้มงานผู้ป่วยนอก2023-01-23 12:35:39อื่นๆห้องน้ำชายผู้ป่วยนอก บริเวณพื้นประตูทางเข้ามีน้ำซึม 
1397นางสาว สุนิดา แดงท่าขามWARD2023-01-23 09:19:29ระบบไฟฟ้าระบบประปา ก๊อกน้ำ ห้องเจ้าที่ชำรุด ก๊อกน้ำห้องน้ำฝั่งหญิงชำรุด ไฟห้องน้ำฝั่งชายเปิดไม่ติด 
1396นาย พรหมมินทร์ จำปปีงานอุบัติเหตุและห้องฉุกเฉิน2023-01-23 07:58:00ระบบไฟฟ้าหลอดไฟขาด2หลอด 
1395นางสาว รัตนา ราชาสุขWARD2023-01-23 07:52:46ระบบไฟฟ้าไฟห้องน้ำฝั่งระเบียงชายเปิดไม่ติด 
1394นางสาว รัตนา ราชาสุขWARD2023-01-23 07:51:10ระบบปะปาอ่างล้างมือหน้าห้องพิเศษ1 ท่อน้ำตัน 
1393นาง อรุณพร กิ้วตาWARD2023-01-21 18:22:41ระบบปะปาก๊อกน้ำในห้องเจ้าหน้าที่ตึกผู้ป่วยในไหลไม่หยุดค่ะ เปลี่ยนก๊อกใหม่
1392นาง อรุณพร กิ้วตาWARD2023-01-21 18:20:58ระบบไฟฟ้าหลอดไฟในห้องน้ำพิเศษ3 ไม่ติดค่ะเปลี่ยนหลอดไฟใหม่
1391นาย ศุภวิทย์ บุราณเดชงานอุบัติเหตุและห้องฉุกเฉิน2023-01-20 18:03:00ระบบไฟฟ้าหลอดไฟห้องหัตถการพิเศษไม่ติด (ต้องการเปลี่ยนด่วน) มืดมากเปลี่ยนหลอดไฟใหม่

จำนวนรายงานทั้งหมด:1117  แถว   หน้า 1 / 112

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  ... ถัดไป