แบบฟอร์มแจ้งซ่อมออนไลน์ รายละเอียดการแจ้งซ่อม Administrator
ระบบแจ้งซ่อมบำรุง งานซ่อมบำรุงภายใน โรงพยาบาลศรีธาตุ
รายละเอียดการแจ้งซ่อมบำรุง
=กำลังดำเนินการ =แจ้งซ่่อมเข้ามาใหม =ซ่อมเสร็จเรียบร้อย =ซ่อมไม่ได้ =แสดงรายละเอียด
เลขที่แจ้งซ่อม ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน วันที่แจ้งซ่อม ประเภทแจ้งซ่อม อาการเสีย สถานะ ผลการแจ้งซ่อม รายละเอียด
1289นาย พงศธร ศรีนานนงานคอมพิวเตอร์2022-05-21 14:40:38ระบบปะปาท่อน้ำในห้องน้ำตัน น้ำไม่ไหล 
1288นางสาว ภัสราภรณ์ คุยบุตรPCU2022-05-18 09:09:34อื่นๆโต๊ะที่รองแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์พัง 
1287นาย นัฐพล สีแดงงานโภชนาการ2022-05-17 15:23:35ระบบปะปาท่อระบายน้ำจุดล้างทำความสะอาดตันน้ำไม่ไหลออก และท่อเชื่อมต่อหลุด มีเศษอาหารไหลออกมาด้านนอก 
1286นาง พูนมณ๊ อุ่มสัมฤทธงานอุบัติเหตุและห้องฉุกเฉิน2022-05-17 14:22:45ระบบปรับอากาศและพัดลมแอร์ห้องทำงาน เปิดไม่ได้ ไม่ทำงาน 
1285นางสาว วิไลลักษณ์ สายืนงานเภสัชกรรม2022-05-11 10:51:56อื่นๆตู้เย็นเก็บวัคซีนโควิด ไม่ทำงาน  
1284นางสาว พิมพ์ผกา สุกุมารLR2022-05-09 11:14:53ระบบไฟฟ้าหลอดไฟข้างหลังตึกคลอดไม่ติดเปลี่ยนหลอดไฟใหม่
1283นางสาว พิมพ์ผกา สุกุมารLR2022-05-09 10:41:56ระบบปะปาอ่างล้างเครื่องมือหลังคลอดอุดตันและอ่างล้างมือหลังคลอดมีน้ำไหลซึมตลอดเวลาถอดท่อน้ำทิ้งเอามาทำความสะอาด
1282นางสาว พิมพ์ผกา สุกุมารLR2022-05-09 10:39:57ระบบปรับอากาศและพัดลมแอร์ในห้องคลอดมีน้ำหยด 
1281นางสาว อารีย์ บุญรอดcoc2022-05-06 14:45:07ระบบไฟฟ้าหลอดไฟดับ 1 หลอดเปลี่ยนหลอดไฟใหม่
1280นาง อัญชลี คำเพราะงานเภสัชกรรม2022-04-28 10:08:45ระบบปรับอากาศและพัดลมแอร์ไม่มีความเย็นออกจากแอร์ มีแต่พัดลมที่ทำงาน 

จำนวนรายงานทั้งหมด:1006  แถว   หน้า 1 / 101

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  ... ถัดไป