แบบฟอร์มแจ้งซ่อมออนไลน์ รายละเอียดการแจ้งซ่อม Administrator
ระบบแจ้งซ่อมบำรุง งานซ่อมบำรุงภายใน โรงพยาบาลศรีธาตุ
รายละเอียดการแจ้งซ่อมบำรุง
=กำลังดำเนินการ =แจ้งซ่่อมเข้ามาใหม =ซ่อมเสร็จเรียบร้อย =ซ่อมไม่ได้ =แสดงรายละเอียด
เลขที่แจ้งซ่อม ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน วันที่แจ้งซ่อม ประเภทแจ้งซ่อม อาการเสีย สถานะ ผลการแจ้งซ่อม รายละเอียด
1202นาง องุ่น รินทรึกงานเทคนิคการแพทย์2021-07-23 11:32:35ระบบปรับอากาศและพัดลมแอร์ห้องเจาะเลือด ไม่เย็นมีแต่ลมค่ะ 
1201นาง นันทินี เหลืองอร่างานแพทย์แผนไทย2021-07-21 13:46:37ระบบปะปาสายต่อฝักบัวไหลไม่หยุด ห้องน้ำหญิง ด่วนๆ 
1200นาย สิทธิพร ศรีสุขงานซักฟอก,งานจ่ายกลาง2021-07-14 14:56:46ระบบปะปาก็อกนำ้ อ่างซิ้งค์ ล้างเครื่องมือ ชำรุด มาก ครับ รบกวนเปลี่ยนไห้ด้วยครับ  
1199นาย สิทธิพร ศรีสุขงานซักฟอก,งานจ่ายกลาง2021-07-14 14:24:08ระบบไฟฟ้าหม้อนึ่งเครื่องที่ 2 ไม่ทำงาน เปิด ปิดได้ปกติ แต่่เมื่ออุณภูมิถึงขีดกำหนดที่จะนึ่ง เมื่อกดนึ่งแลัวเครื่องไม่ทำงาน ครับ 
1198นางสาว รัตนา ราชาสุขWARD2021-07-14 08:07:56ระบบไฟฟ้าไฟระเบียง 3ช ใช้งานไม่ได้ 
1197นาย พรหมมินทร์ จำปีWARD2021-07-13 14:59:09ระบบปรับอากาศและพัดลมพัดลมเตียง3 ชายใช้งานไม่ได้ 
1196นาง ลดาวัลย์ ชุติมาโชติงานผู้ป่วยนอก2021-07-09 15:25:41ระบบปรับอากาศและพัดลมแอร์ที่ห้องตรวจโรค ค ไม่เย็น 
1195นางสาว นิตยา แสนอุบลงานเภสัชกรรม2021-07-05 09:34:24ระบบปรับอากาศและพัดลมแอร์ทั้ง 2 เคื่องที่ห้องยาไม่มีความเย็น 
1194นาย ปัญญา วิรเศรณีงานทันตกรรม2021-06-30 10:01:24อื่นๆไมค์ห้องตรวจ 5 ไเสียงไม่ออก อาการเป็นๆหายๆ 
1193นาย ศุภวิทย์ บุราณเดชงานอุบัติเหตุและห้องฉุกเฉิน2021-06-29 22:25:35ระบบปรับอากาศและพัดลมแอร์ไม่เย็น มีแต่ลมร้อนออกมา ซื้อตัวใหม่ให้เลยค่ะ ขอร้องหลายๆ 

จำนวนรายงานทั้งหมด:923  แถว   หน้า 1 / 93

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  ... ถัดไป