ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มงาน ปีงบประมาณ
1 นาย ธีระยุทธ มังเขตแขง พนักงานเปล กลุ่มการพยาบาล 2564
2 นาย ธีระยุทธ มังเขตแขง พนักงานเปล กลุ่มการพยาบาล 2563
3 นาย ธีระยุทธ มังเขตแขง พนักงานเปล กลุ่มการพยาบาล 2562

จำนวนทั้งหมด:3  แถว   หน้า 1 / 1

 [1] 

กลับสู่หน้าหลัก