ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มงาน ปีงบประมาณ
1 นาง กัญจนพร แกบสิงห์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานสุขภาพชุมชน 2564
2 นาง กัญจนพร แกบสิงห์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานสุขภาพชุมชน 2563
3 นาง กัญจนพร แกบสิงห์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานสุขภาพชุมชน 2562

จำนวนทั้งหมด:3  แถว   หน้า 1 / 1

 [1] 

กลับสู่หน้าหลัก