ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มงาน ปีงบประมาณ
1 นางสาว สุนิดา แดงท่าขาม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล 2564
2 นางสาว สุนิดา แดงท่าขาม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล 2563
3 นางสาว สุนิดา แดงท่าขาม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล 2562

จำนวนทั้งหมด:3  แถว   หน้า 1 / 1

 [1] 

กลับสู่หน้าหลัก