ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มงาน ปีงบประมาณ
1 นางสาว อุไรวรรณ กองพอด เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินปฏิบัติการ กลุ่มการพยาบาล 2564
2 นางสาว อุไรวรรณ กองพอด เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินปฏิบัติการ กลุ่มการพยาบาล 2563
3 นางสาว อุไรวรรณ กองพอด เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินปฏิบัติการ กลุ่มการพยาบาล 2562
4 นางสาว อุไรวรรณ กองพอด เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินปฏิบัติการ กลุ่มการพยาบาล 2561

จำนวนทั้งหมด:4  แถว   หน้า 1 / 1

 [1] 

กลับสู่หน้าหลัก