ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มงาน ปีงบประมาณ
1 นาย นัฐพล สีแดง นักโภชนาการปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2564
2 นาย นัฐพล สีแดง นักโภชนาการปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2563
3 นาย นัฐพล สีแดง นักโภชนาการปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2562
4 นาย นัฐพล สีแดง นักโภชนาการปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2561

จำนวนทั้งหมด:4  แถว   หน้า 1 / 1

 [1] 

กลับสู่หน้าหลัก