ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มงาน ปีงบประมาณ
1 นางสาว รัตนา ราชาสุข พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล 2564
2 นางสาว รัตนา ราชาสุข พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล 2563
3 นางสาว รัตนา ราชาสุข พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล 2562
4 นางสาว รัตนา ราชาสุข พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล 2561

จำนวนทั้งหมด:4  แถว   หน้า 1 / 1

 [1] 

กลับสู่หน้าหลัก