ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มงาน ปีงบประมาณ
1 นาย เอกดนัย กำหอม พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคนิคบริการ 2563
2 นาย เอกดนัย กำหอม พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคนิคบริการ 2562
3 นาย เอกดนัย กำหอม พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคนิคบริการ 2561
4 นาย เอกดนัย กำหอม พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคนิคบริการ 2560

จำนวนทั้งหมด:4  แถว   หน้า 1 / 1

 [1] 

กลับสู่หน้าหลัก