ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มงาน ปีงบประมาณ
1 นางสาว อรอุมา ภูน้ำต้น พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มการพยาบาล 2564
2 นางสาว อรอุมา ภูน้ำต้น พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มการพยาบาล 2563
3 นางสาว อรอุมา ภูน้ำต้น พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มการพยาบาล 2562
4 นางสาว อรอุมา ภูน้ำต้น พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มการพยาบาล 2561
5 นางสาว อรอุมา ภูน้ำต้น พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มการพยาบาล 2560

จำนวนทั้งหมด:5  แถว   หน้า 1 / 1

 [1] 

กลับสู่หน้าหลัก