ชุดคำสั่ง
Total 13 items.

HospcodeHospnameType1Type2Type3Type4Type5NottypeTotal
04572รพ.สต.บ้านศรีสง่าเมือง ต.ศรีธาตุ3591297346488007098
04573รพ.สต.บ้านท่าไฮ ต.จำปี2774125580510004619
04574รพ.สต.บ้านโนนม่วง ต.จำปี2063711301089003893
04575รพ.สต.บ้านโปร่ง ต.บ้านโปร่ง180134744461002653
04576รพ.สต.บ้านหัวนาคำ ต.หัวนาคำ29549021011176005133
04577รพ.สต.บ้านคำค้อ ต.หัวนาคำ2745106540136003986
04578รพ.สต.บ้านหนองนกเขียน ต.หนองนกเขียน371971222192004645
04579รพ.สต.นายูง บ้านนายูงเหนือ ต.นายูง375215741001441006867
04580รพ.สต.ตาดทอง บ้านโนนสำราญ ต.ตาดทอง4080705251984016795
11021รพ.ศรีธาตุ42351233307463671994452385
13916รพ.สต.บ้านห้วยผึ้ง ต.บ้านโปร่ง204395946187003235
13917รพ.สต.บ้านนาเรียง ต.ตาดทอง2868660561298004882
14847รพ.สต.บ้านคำเมย ต.หัวนาคำ22362287925002568