แบบฟอร์มแจ้งซ่อมออนไลน์ รายละเอียดการแจ้งซ่อม Administrator
ระบบแจ้งซ่อมบำรุง งานซ่อมบำรุงภายใน โรงพยาบาลศรีธาตุ
รายละเอียดการแจ้งซ่อมบำรุง
=กำลังดำเนินการ =แจ้งซ่่อมเข้ามาใหม =ซ่อมเสร็จเรียบร้อย =ซ่อมไม่ได้ =แสดงรายละเอียด
เลขที่แจ้งซ่อม ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน วันที่แจ้งซ่อม ประเภทแจ้งซ่อม อาการเสีย สถานะ ผลการแจ้งซ่อม รายละเอียด
609นาย สทธพร ศรสขงานซักฟอก,งานจ่ายกลาง2018-09-13 14:27:56ระบบปะปาเรื่องเดิมเดิม..ก็อกนำ้อ่างซิงค์ล้างเครื่องมือชำรุดนำ้รั่วซึม+สะดืออ่างกักนำ้ไม่อยู่เลย 3 หลุม ครับผม.  
608นาย อภิชาติ แสงสุวรรณงานยานพาหนะ2018-09-12 09:01:12อื่นๆฐานตั้งจอมอนิเตอร์ในรถรีเฟอร์เบอร์ 8 ชำรุดเจาะรูตัวยึดมอนิเตอร์ใหม่
607นาง นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธงานอุบัติเหตุและห้องฉุกเฉิน2018-09-11 09:29:33อื่นๆวิทยุสื่อสารใช้งานไม่ได้ตรวจสอบแปลงไฟเข้าวิทยุต้องเข้า12Vเท่านั้น
606นางสาว อุไรวรรณ กองพอดงานอุบัติเหตุและห้องฉุกเฉิน2018-09-11 09:13:37ระบบปะปาก็อกน้ำในห้องน้ำหลุด น้ำพุ่ง แฟรตเก่าชั้น2 ห้องด้านขวา ติดบรรไดเปลี่ยนก๊อกใหม่
605นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธงานอุบัติเหตุและห้องฉุกเฉิน2018-09-06 09:48:19อื่นๆเครื่องอัลตร้าซาวด์ ปริ้นไม่ได้ต่อสายจอเชื้อมกับเครื่องปลิ้นใหม่
604นางสาว รัตนา ราชาสุขWARD2018-09-06 08:04:02ระบบปรับอากาศและพัดลมแอร์ห้องพิเศษรวมไม่เย็นตรวจสอบแล้วท่อน้ำยาแตก คอมเพรสเซอร์ สตาสไม่ติด
601นางสาว รัตนา ราาชาสุขWARD2018-08-31 08:49:00ระบบไฟฟ้าพัดลม เตียง 8ญ. ใช้งงานไม่ได้ทำความสะอาดใส่น้ำมันหล่อลื่นแกนมอเตอร์
600นางสาว นิตยา แสนอุบลงานเภสัชกรรม2018-08-28 21:05:12อื่นๆมีกลิ่นเหม็นจากห้องน้ำซึมลงมาที่ห้องยา 
599นาย สทธพร ศรสขงานซักฟอก,งานจ่ายกลาง2018-08-26 07:11:51ระบบปะปาก๊อกนำ้ห้องนำ้ชายหลังห้องจ่ายกลางชำรุดอย่างแรงนำ้ไหลไม่หยุด รบกวนช่วยช่วยดูไห้ด่วนด้วยครัช....เปลี่ยนก๊อกใหม่ 1 ก๊อก
598นางสาว สุนิดา แดงท่าขามWARD2018-08-25 09:10:56ระบบไฟฟ้าไฟห้องน้ำพิเศษ2ไฟเปิดไม่ออกถอดเม็ด LED ออก 1 เม็ด

จำนวนรายงานทั้งหมด:476  แถว   หน้า 6 / 48

 ย้อนกลับ ... [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  ... ถัดไป