แบบฟอร์มแจ้งซ่อมออนไลน์ รายละเอียดการแจ้งซ่อม Administrator
ระบบแจ้งซ่อมบำรุง งานซ่อมบำรุงภายใน โรงพยาบาลศรีธาตุ
รายละเอียดการแจ้งซ่อมบำรุง
=กำลังดำเนินการ =แจ้งซ่่อมเข้ามาใหม =ซ่อมเสร็จเรียบร้อย =ซ่อมไม่ได้ =แสดงรายละเอียด
เลขที่แจ้งซ่อม ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน วันที่แจ้งซ่อม ประเภทแจ้งซ่อม อาการเสีย สถานะ ผลการแจ้งซ่อม รายละเอียด
752นาง ซ่อนกลิ่น จันทร์ศิริงานผู้ป่วยนอก2019-06-24 09:20:00ระบบไฟฟ้าหลอดไฟส่องสว่างไม่ติด 3 หลอดเปลี่ยนหลอด LED 18 W 3 หลอด
750นาย พงศธร ศรีนานนท์งานคอมพิวเตอร์2019-06-24 09:01:42ระบบไฟฟ้าหลอดไฟไม่ติด ห้องกลุ่มการพยาบาลเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเชนส์ LED 18 w 1 หลอด
749นาง ซ่อนกลิ่น จันทร์ศิริงานอุบัติเหตุและห้องฉุกเฉิน2019-06-21 10:30:19อื่นๆโทรศัพย์ภายในหมายเลข 136 ติดต่อไม่ได้เดินตรวจสอบข้อต่อสายเบอร์ 136 พบว่าข้อค่อสายหลวมมีคาบเกลือจึงทำการตัดสายต่อสายใหม่ให้แน่น
747นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธงานอุบัติเหตุและห้องฉุกเฉิน2019-06-18 14:22:18ระบบปะปาก็อกน้ำล่างมื้อ เปิดแล้วน้ำไม่ออก เปลี่ยนก๊อกโค้งติดผนังใหม่ 1 ตัว
746นาง องุ่น รินทรึกกลุ่มการพยาบาล2019-06-17 10:35:56ระบบปรับอากาศและพัดลมแอร์ห้องเจาะเลือดแลปด่านหน้าไม่เย็นค่ะมีแต่ลมร้อนออกมาค่ะล้างแผ่นกลองอากาศและแผงคอยเย็นใหม่
745นาง องุ่น รินทรึกกลุ่มการพยาบาล2019-06-17 10:34:52ระบบปรับอากาศและพัดลมแอร์ห้องตรวจวิเคราะห์แลป ไม่เย็นมีเสียงดังสะเทือนค่ะทำการล้างใหญ่จรวจสอบฐานจับแกนมอเตอร์คอยเย็นใหม่
744นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธคลินิกพิเศษ2019-06-13 09:42:27อื่นๆcuff BP ชำรุด แก้ไขสายต่อเข้าอุปกรณ์ต่างๆของตัวเครื่องพบว่าสายแตกหัวบีปชำรุดและทำการเปลี่ยนหัวบีปใหม่
736นางสาว พูนมณี อุ่มสัมฤทธงานอุบัติเหตุและห้องฉุกเฉิน2019-06-07 10:50:32ระบบไฟฟ้าหลอดไฟเพดานชำรุด หลอดตะเกียบชำรุด เปลี่ยนหลาดนีออน 9 W 1 หลอด
735นาง กาญจณา อนุวงศ์ห้องคลอด2019-06-07 07:48:21ระบบปรับอากาศและพัดลมแอร์ห้องรอคลอด มีน้ำไหลขณะเปิดใช้งานทำการล้างและเป่าท่อน้ำใหม่
734นาย บัณฑิต เครือเจริญงานบริหารทั่วไป2019-06-06 16:06:55ระบบปะปาก๊อกสายฉีดชำระ ห้องน้ำชาย หน่วยงานกายภาพ ชำรุดใช้งานไม่ได้ ขอให้เปลี่ยนด่วนเปลี่ยนชุดสายฉีด 1 ชุด

จำนวนรายงานทั้งหมด:587  แถว   หน้า 6 / 59

 ย้อนกลับ ... [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  ... ถัดไป