แบบฟอร์มแจ้งซ่อมออนไลน์ รายละเอียดการแจ้งซ่อม Administrator
ระบบแจ้งซ่อมบำรุง งานซ่อมบำรุงภายใน โรงพยาบาลศรีธาตุ
รายละเอียดการแจ้งซ่อมบำรุง
=กำลังดำเนินการ =แจ้งซ่่อมเข้ามาใหม =ซ่อมเสร็จเรียบร้อย =ซ่อมไม่ได้ =แสดงรายละเอียด
เลขที่แจ้งซ่อม ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน วันที่แจ้งซ่อม ประเภทแจ้งซ่อม อาการเสีย สถานะ ผลการแจ้งซ่อม รายละเอียด
769นาย ปัญญา ศรีจันทร์แWARD2019-07-11 15:54:13ระบบปะปาห้องอาบน้ำหญิงฝักบัวชำรุดเปลี่ยนซิลกินน้ำรั่วใหม่
765นางสาว องุ่น รินทรึกกลุ่มการพยาบาล2019-07-02 13:21:54ระบบไฟฟ้าไฟห้องตรวจวิเคราะห์แลปเปิดไม่ติด 2 หลอดค่ะ เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเชนต์ LED 18 W 2 หลอด
764นาย สิทธิพร ศรีสุขงานซักฟอก,งานจ่ายกลาง2019-07-01 13:37:03อื่นๆเครื่องซิลซองซิลมีปํญหา ขอความกรุณาดูไห้ด้วยจร้าเอาสายพานเข้าแกนมอเตอร์ใหม่สายพานตก
763นางสาว โสภิต จวบลอยงานบริหารทั่วไป2019-07-01 09:16:23ระบบไฟฟ้าขอเปลี่ยนหลอดไฟ จำนวน 2 หลอด อันเก่าเสื่อมสภาพการใช้งานเปลี่ยนหลอดฟลูออเรชเชนต์ LED 18 W 2 หลอด
762นางสาว นิตยา แสนอุบลงานเภสัชกรรม2019-07-01 08:10:00ระบบปรับอากาศและพัดลมแอร์ไม่เย็น ล้างแผงคอยเย็นใหม่
761นางสาว นิตยา แสนอุบลงานเภสัชกรรม2019-07-01 08:09:11ระบบไฟฟ้าไฟหน้าห้องยาเปิดไม่ติดเปลี่ยนหลอดฟลูออเรชเชนต์ LED 18 W 1 หลอด
760นาย วีระยุทธ เหลืองอร่างานรังสีวิทยา2019-06-27 13:01:33ระบบไฟฟ้าหลอดไฟส่องสว่างในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าผู้ป่วยไม่สว่าง(หลอดตะเกียบ)เปลี่ยนหลอดนีออน LED 7 w 1 หลอด
758นางสาว เอื้อมพร เวินชุมงานอุบัติเหตุและห้องฉุกเฉิน2019-06-26 14:24:52ระบบปรับอากาศและพัดลมแอร์ห้องหัวหน้ามีน้ำหยดทำความสะอาดแผ่นกลองอากาศ
755นางสาว มยุรี คูราโอกะงานทันตกรรม2019-06-25 18:13:20ระบบปรับอากาศและพัดลมแอร์ที่ห้องพักเจ้าหน้าที่มีน้ำรั่วซึมแก่ไขอุตรอยรั่วท่อถาดน้ำ
753นางสาว สุนิดา แดงท่าขามWARD2019-06-24 09:46:51ระบบไฟฟ้าหลอดไฟขาดเตียง 5 หญิง 6หญิง ไม่ติด 2 หลอดเปลี่ยนหลอดฟลูออเรชเชนต์ LED 18 W 2 หลอด

จำนวนรายงานทั้งหมด:587  แถว   หน้า 5 / 59

 ย้อนกลับ ... [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  ... ถัดไป