แบบฟอร์มแจ้งซ่อมออนไลน์ รายละเอียดการแจ้งซ่อม Administrator
ระบบแจ้งซ่อมบำรุง งานซ่อมบำรุงภายใน โรงพยาบาลศรีธาตุ
รายละเอียดการแจ้งซ่อมบำรุง
=กำลังดำเนินการ =แจ้งซ่่อมเข้ามาใหม =ซ่อมเสร็จเรียบร้อย =ซ่อมไม่ได้ =แสดงรายละเอียด
เลขที่แจ้งซ่อม ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน วันที่แจ้งซ่อม ประเภทแจ้งซ่อม อาการเสีย สถานะ ผลการแจ้งซ่อม รายละเอียด
780นาย ปัญญา ศรีจันทร์แWARD2019-07-25 13:35:17ระบบไฟฟ้าหลอดไฟเปิดไม่ติด1หลอด กระพริบ2หลอดเปลี่ยนหลอด LED 18 w ฟลูออเรสเชนต์จำนวน 3 หลอด
779นางสาว จิราพร วรางกูรงานพัสดุ2019-07-22 13:40:01ระบบไฟฟ้าหลอดไฟชำรุด 1 หลอดเปลี่ยนหลอด LED 18 W ฟลูออเรสเชนต์ 1 หลอด
778นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธงานอุบัติเหตุและห้องฉุกเฉิน2019-07-22 12:25:34ระบบไฟฟ้าไฟฉุกเฉินเวลา TEST ไม่ทำงานคิดว่าชำรุด 
777นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธงานอุบัติเหตุและห้องฉุกเฉิน2019-07-22 12:23:25ระบบปรับอากาศและพัดลมพัดลมตั้งพื้นเปิดไม่ติด 
776นางสาว รัตนา ราชาสุขWARD2019-07-22 05:39:21อื่นๆประตูหน้าตึกผู้ป่วยในชำรุดเปลี่ยนตัวจับสวิงค์ด้านบนประตูใหม่ตัวเก่าน๊อตขาด
775นาย ปัญญา ศรีจันทร์แWARD2019-07-21 18:03:20ระบบปรับอากาศและพัดลมแอร์ห้องพิเศษ4 มีเสียงดังแกนมอเตอร์พัดลมคอยเย็นหลวมทำการยึดน๊อตหาที่รองมอเตอร์ให้แน่น
773นางสาว มุทิตา ราชาสุขWARD2019-07-17 09:30:37ระบบปรับอากาศและพัดลมเปิดแอร์ไม่ติด ห้องพิเศษรวมตั้งโหมดใหญ่
772นาย วีระยุทธ เหลืองอร่างานรังสีวิทยา2019-07-15 08:36:37ระบบไฟฟ้าหลอดไฟส่องสว่างในห้องเอกซเรย์กระพริบ1หลอดเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเชนต์ 36 w 1 หลอด
771นางสาว รัตนารัตน์ คำราชงานแพทย์แผนไทย2019-07-12 11:05:39ระบบไฟฟ้าหลอดไฟป้ายหน้าห้องไม่ติด 1 หลอด/ในห้องทำงานไม่ติด 1 หลอด 
770นาง อรุณพร กิ้วตางานซักฟอก,งานจ่ายกลาง2019-07-12 09:25:44ระบบไฟฟ้าหลอดไฟอยู่ห้องซักฟอกชำรุดค่ะ2 หลอดเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเชนต์ LED 18 W 2 หลอด

จำนวนรายงานทั้งหมด:587  แถว   หน้า 4 / 59

 ย้อนกลับ ... [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  ... ถัดไป