แบบฟอร์มแจ้งซ่อมออนไลน์ รายละเอียดการแจ้งซ่อม Administrator
ระบบแจ้งซ่อมบำรุง งานซ่อมบำรุงภายใน โรงพยาบาลศรีธาตุ
รายละเอียดการแจ้งซ่อมบำรุง
=กำลังดำเนินการ =แจ้งซ่่อมเข้ามาใหม =ซ่อมเสร็จเรียบร้อย =ซ่อมไม่ได้ =แสดงรายละเอียด
เลขที่แจ้งซ่อม ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน วันที่แจ้งซ่อม ประเภทแจ้งซ่อม อาการเสีย สถานะ ผลการแจ้งซ่อม รายละเอียด
686นางสาว รัตนา ราชาสุขWARD2019-03-17 14:42:39ระบบปรับอากาศและพัดลมพัดลม เตียง 4ช เปิดแล้วมีเสียง 
685นางสาว รัตนา ราชาสุขWARD2019-03-16 18:13:09ระบบปรับอากาศและพัดลมแอร์ห้องพิเศษ4.เปิดแล้วเสียงดังรองตัวมอเตอร์พัดลมคอยเย็นใหม่
684นางสาว ประภาพรรณ สุขเจริญเบาหวาน,ความดัน2019-03-15 14:58:39อื่นๆเก้าอียาวนั่งรอตรวจ ชำรุด ตะปูขาดทำให้ไม้หลุดออกจากตัวเก้าอี้ 
683นางสาว ญาฐิกมล แสนสิงห์งานบริหารทั่วไป2019-03-06 15:17:19ระบบปรับอากาศและพัดลมแอร์ไม่เย็น มีลมร้อนออกมาพร้อมกลิ่นเหม็นอับ 
682นางสาว เอมอร แพงมาลางานกายภาพบำบัด2019-02-26 14:19:36อื่นๆประตูบานสวิงชำรุด ในห้องรักษากายภาพบำบัด 
681นาย นัฐพล สีแดงงานโภชนาการ2019-02-22 14:56:18ระบบปะปาก๊อกน้ำจุดล้างจาน ชำรุดทั้งสองจุดเปลี่ยนท่อใหม่หนึ่งตัวแล้วยึดจุดที่หลวม
680นางสาว นิตยา แสนอุบลงานเภสัชกรรม2019-02-21 08:57:57ระบบไฟฟ้าหลอดไฟหน้าห้องยาและการเงินมีเสียงดังและไม่ค่อยสว่าง จำนวน 2 หลอดเปลี่ยนหลอด LED 18 W ใหม่ 2 หลอด(หลอดยาว)
679นางสาว จันทร์สุดา หาญกุลงานอุบัติเหตุและห้องฉุกเฉิน2019-02-16 10:27:00ระบบไฟฟ้าป้ายไฟหน้าห้องฉุกเฉินกระพริบ เปลี่ยนหลอด LED 18 W 1 หลอด
678นางสาว จันทร์สุดา หาญกุลงานอุบัติเหตุและห้องฉุกเฉิน2019-02-16 10:26:01ระบบไฟฟ้าหลอดไฟในรถรีเฟอร์เบอร์ 8 ส่องสว่างไม่เพียงพอ เปลี่ยนหลอด LED 18 W 1 หลอด
677นาง สุวรรณา ร่มวาปีPCU2019-02-15 11:22:05ระบบไฟฟ้าปลั๊กไฟ เครื่องทำน้ำอุ่น ชำรุด 

จำนวนรายงานทั้งหมด:503  แถว   หน้า 3 / 51

 ย้อนกลับ [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  ... ถัดไป