แบบฟอร์มแจ้งซ่อมออนไลน์ รายละเอียดการแจ้งซ่อม Administrator
ระบบแจ้งซ่อมบำรุง งานซ่อมบำรุงภายใน โรงพยาบาลศรีธาตุ
รายละเอียดการแจ้งซ่อมบำรุง
=กำลังดำเนินการ =แจ้งซ่่อมเข้ามาใหม =ซ่อมเสร็จเรียบร้อย =ซ่อมไม่ได้ =แสดงรายละเอียด
เลขที่แจ้งซ่อม ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน วันที่แจ้งซ่อม ประเภทแจ้งซ่อม อาการเสีย สถานะ ผลการแจ้งซ่อม รายละเอียด
794นาง องุ่น รินทรึกกลุ่มการพยาบาล2019-08-06 10:45:33ระบบปรับอากาศและพัดลมแอร์ห้องตรวจวิเคราะห์แลปไม่เย็นค่ะ..มีแต่ลมออกมาค่ะ 
793นาย นัฐพล สีแดงงานโภชนาการ2019-08-06 10:01:32ระบบปะปาท่อปะปาจุดล้างจานบริเวณปล่อยน้ำทิ้งหลุดไม่สามารถต่อกับคืนเข้าไปได้  
792นางสาว จุฬาลักษณ์ สดสุชาติงานทันตกรรม2019-08-05 17:20:56อื่นๆแท่นวางที่ดูดน้ำลายห้องทำฟันเบอร์2 ตกลงมา 
788นาง กาญจณา อนุวงศ์ห้องคลอด2019-08-01 10:07:29อื่นๆฝ้าเพดานห้องคลอดเวลาฝนตก มีน้ำรั่วไหลซึม 
787นาย ปัญญา ศรีจันท์แดWARD2019-07-31 08:58:58ระบบไฟฟ้าไฟห้องน้ำP1 P2 เปิดไม่ติดซ่อมระบบวงจรหลอดไฟใหม่
786นาง องุ่น รินทรึกกลุ่มการพยาบาล2019-07-30 11:09:03ระบบปะปาท่อน้ำอ่างล้างมือห้องแลปตันค่ะตรวจสอบท่อน้ำเสีย
785นางสาว สุนิดา แดงท่าขามLR2019-07-29 17:16:17ระบบไฟฟ้าหลอดไฟตรงโต๊ะทำงานห้องคลอดขาดเปลี่ยนหลอด LED ฟลูออเรสเชนต์ 18 W 1 หลอด
784นาง กาญจณา อนุวงศ์LR2019-07-28 13:42:46ระบบปรับอากาศและพัดลมแอร์ชำรุด ไม่เย็นเปลี่ยนแคปสตาร์ทมอเตอร์พัดลมคอยร้อนไม่
782นาง อุบล โสภาคำห้องคลอด2019-07-26 09:40:48ระบบไฟฟ้าหลอดไฟห้องน้ำห้องรอคลอดไม่ติด หลอดไฟห้องรอคลอดไม่ติด หัวฉีดชักโครกห้องหลังคลอดน้ำไหลไม่หยุดเปลี่ยนสามรายการ 1.เปลี่ยนหลอด LED ฟลูออเรสเชนต์ 18 W 1 หลอด 2. หลอดตะเกียบบัส 12 W 1 หลอด 3. เปลี่ยนวาล์วปิด -เปิด น้ำ 1 ตัว
781นาย ปัญญา ศรีจันทร์แWARD2019-07-25 13:38:09ระบบปะปาอ่างล้างมืือหน้าห้องแยกโรครั่ว 

จำนวนรายงานทั้งหมด:587  แถว   หน้า 3 / 59

 ย้อนกลับ [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  ... ถัดไป