แบบฟอร์มแจ้งซ่อมออนไลน์ รายละเอียดการแจ้งซ่อม Administrator
ระบบแจ้งซ่อมบำรุง งานซ่อมบำรุงภายใน โรงพยาบาลศรีธาตุ
รายละเอียดการแจ้งซ่อมบำรุง
=กำลังดำเนินการ =แจ้งซ่่อมเข้ามาใหม =ซ่อมเสร็จเรียบร้อย =ซ่อมไม่ได้ =แสดงรายละเอียด
เลขที่แจ้งซ่อม ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน วันที่แจ้งซ่อม ประเภทแจ้งซ่อม อาการเสีย สถานะ ผลการแจ้งซ่อม รายละเอียด
670นางสาว จุฬาลักษณ์ สดสุชาติงานทันตกรรม2019-02-12 10:18:15ระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศห้องทำฟันเบอร์ 5 ไม่เย็น มีแต่ลมออกมา 
669นางสาว จุฬาลักษณ์ สดสุชาติงานทันตกรรม2019-02-12 10:17:10อื่นๆเสาปรับระดับเครื่อง x-ray ฟัน ปรับขึ้นลงไม่ได้ 
668นาย นัฐพล สีแดงงานโภชนาการ2019-02-11 13:46:24ระบบปะปาก๊อกน้ำจุดล้างภาชนะ ชำรุดใช้งานไม่ได้ 
667นางสาว ญาฐิกมล แสนสิงห์งานพัสดุ2019-02-11 09:58:44ระบบไฟฟ้าไฟฟ้าไม่สว่าง ขอเปลี่ยนหลอดใหม่ จำนวน 2 หลอดเปลี่ยนหลอดLED 18 W 2 หลอด
666นางสาว บังอร ศรีสุขงานอุบัติเหตุและห้องฉุกเฉิน2019-02-11 09:36:09ระบบไฟฟ้าหลอดไฟในห้องฉุกเฉินชำรุดค่ะ ทั้งหมดรวม6หลอดเปลี่ยนหลอด LED 18 W 6 หลอดครัย
656นาย ปัญญา ศรีจันทร์แWARD2019-01-11 13:03:34ระบบปะปาน้ำในตึกผู้ป่วยใน ไม่ไหลทุกจุดแก้ไขเครื่องสูบน้ำขึ้นแท่งสูงทั้งสองตัวระบบท่อสูบน้ำทั้งสองตัวหน้าจะมีปัญหาแก่ไขชั่วคราวแล้วครับ
655นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธงานอุบัติเหตุและห้องฉุกเฉิน2019-01-11 11:36:41อื่นๆที่เท้าแขน เก้าอี้นั่งแพทย์ชำรุด 
649นางสาว ภัสราภรณ์ คุยบุตรPCU2018-11-26 10:00:24อื่นๆโทรศัพท์ภายในใช้ไม่ได้จุดต่อสายขาด
647นาง สุรรณา ร่มวาปีPCU2018-11-20 13:19:10ระบบปรับอากาศและพัดลมพัดลมแขวน บริเวณห้องรอตรวจ ชำรุด ใช้งานไม่ได้ตรวจสอบเทอโมฟิวส์
646นางสาว ยุวันดา อิ่มจำลองงานแพทย์แผนไทย2018-11-20 10:29:25ระบบปรับอากาศและพัดลมแอร์ไม่เปิดค่ะเปลี่ยนคอมเฟสเซอร์และรูมควบคุมใหม่(งบบริจากจากข้างนอน)

จำนวนรายงานทั้งหมด:477  แถว   หน้า 2 / 48

 ย้อนกลับ [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  ... ถัดไป