แบบฟอร์มแจ้งซ่อมออนไลน์ รายละเอียดการแจ้งซ่อม Administrator
ระบบแจ้งซ่อมบำรุง งานซ่อมบำรุงภายใน โรงพยาบาลศรีธาตุ
รายละเอียดการแจ้งซ่อมบำรุง
=กำลังดำเนินการ =แจ้งซ่่อมเข้ามาใหม =ซ่อมเสร็จเรียบร้อย =ซ่อมไม่ได้ =แสดงรายละเอียด
เลขที่แจ้งซ่อม ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน วันที่แจ้งซ่อม ประเภทแจ้งซ่อม อาการเสีย สถานะ ผลการแจ้งซ่อม รายละเอียด
763นางสาว โสภิต จวบลอยงานบริหารทั่วไป2019-07-01 09:16:23ระบบไฟฟ้าขอเปลี่ยนหลอดไฟ จำนวน 2 หลอด อันเก่าเสื่อมสภาพการใช้งานเปลี่ยนหลอดฟลูออเรชเชนต์ LED 18 W 2 หลอด
762นางสาว นิตยา แสนอุบลงานเภสัชกรรม2019-07-01 08:10:00ระบบปรับอากาศและพัดลมแอร์ไม่เย็น ล้างแผงคอยเย็นใหม่
761นางสาว นิตยา แสนอุบลงานเภสัชกรรม2019-07-01 08:09:11ระบบไฟฟ้าไฟหน้าห้องยาเปิดไม่ติดเปลี่ยนหลอดฟลูออเรชเชนต์ LED 18 W 1 หลอด
760นาย วีระยุทธ เหลืองอร่างานรังสีวิทยา2019-06-27 13:01:33ระบบไฟฟ้าหลอดไฟส่องสว่างในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าผู้ป่วยไม่สว่าง(หลอดตะเกียบ)เปลี่ยนหลอดนีออน LED 7 w 1 หลอด
758นางสาว เอื้อมพร เวินชุมงานอุบัติเหตุและห้องฉุกเฉิน2019-06-26 14:24:52ระบบปรับอากาศและพัดลมแอร์ห้องหัวหน้ามีน้ำหยดทำความสะอาดแผ่นกลองอากาศ
755นางสาว มยุรี คูราโอกะงานทันตกรรม2019-06-25 18:13:20ระบบปรับอากาศและพัดลมแอร์ที่ห้องพักเจ้าหน้าที่มีน้ำรั่วซึมแก่ไขอุตรอยรั่วท่อถาดน้ำ
753นางสาว สุนิดา แดงท่าขามWARD2019-06-24 09:46:51ระบบไฟฟ้าหลอดไฟขาดเตียง 5 หญิง 6หญิงเปลี่ยนหลอดฟลูออเรชเชนต์ LED 18 W 2 หลอด
752นาง ซ่อนกลิ่น จันทร์ศิริงานผู้ป่วยนอก2019-06-24 09:20:00ระบบไฟฟ้าหลอดไฟส่องสว่างไม่ติด 3 หลอดเปลี่ยนหลอด LED 18 W 3 หลอด
750นาย พงศธร ศรีนานนท์งานคอมพิวเตอร์2019-06-24 09:01:42ระบบไฟฟ้าหลอดไฟไม่ติด ห้องกลุ่มการพยาบาลเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเชนส์ LED 18 w 1 หลอด
749นาง ซ่อนกลิ่น จันทร์ศิริงานอุบัติเหตุและห้องฉุกเฉิน2019-06-21 10:30:19อื่นๆโทรศัพย์ภายในหมายเลข 136 ติดต่อไม่ได้เดินตรวจสอบข้อต่อสายเบอร์ 136 พบว่าข้อค่อสายหลวมมีคาบเกลือจึงทำการตัดสายต่อสายใหม่ให้แน่น

จำนวนรายงานทั้งหมด:554  แถว   หน้า 2 / 56

 ย้อนกลับ [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  ... ถัดไป