แบบฟอร์มแจ้งซ่อมออนไลน์ รายละเอียดการแจ้งซ่อม Administrator
ระบบแจ้งซ่อมบำรุง งานซ่อมบำรุงภายใน โรงพยาบาลศรีธาตุ
รายละเอียดการแจ้งซ่อมบำรุง
=กำลังดำเนินการ =แจ้งซ่่อมเข้ามาใหม =ซ่อมเสร็จเรียบร้อย =ซ่อมไม่ได้ =แสดงรายละเอียด
เลขที่แจ้งซ่อม ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน วันที่แจ้งซ่อม ประเภทแจ้งซ่อม อาการเสีย สถานะ ผลการแจ้งซ่อม รายละเอียด
692นางสาว ยุวันดา อิ่มจำลองงานแพทย์แผนไทย2019-03-26 10:31:32ระบบปรับอากาศและพัดลมแอร์ห้องแพทย์แผนไทยไม่เย็นค่ะเปลี่ยนแคปสตาร์ทคอเฟสเชอร์ใหม่
691นางสาว มยุรี คูราโอกะงานทันตกรรม2019-03-21 17:59:38ระบบปรับอากาศและพัดลมแอร์ห้องเบอร์5 ไม่เย็น 
690นางสาว มยุรี คูราโอกะงานทันตกรรม2019-03-21 17:58:43ระบบปะปาก๊อกน้ำห้องทำผู้ป่วยห้อง 1,2 และห้อง 3 โยก 
689นาย อภิชาติ แสงสุวรรณงานยานพาหนะ2019-03-20 14:26:43ระบบปรับอากาศและพัดลมแอร์ไม่เย็น เติมน้ำยาเพิ่ม
688นาง เพียรทอง นิกรกุลงานผู้ป่วยนอก2019-03-19 15:09:38ระบบปะปาก๊อกห้องน้ำชาย ชำรุด 
687นางสาว รัตนา ราชาสุขWARD2019-03-18 21:41:50ระบบปะปาก๊อกน้ำอ่างมือฝั่งหญิงแตก 
686นางสาว รัตนา ราชาสุขWARD2019-03-17 14:42:39ระบบปรับอากาศและพัดลมพัดลม เตียง 4ช เปิดแล้วมีเสียง 
685นางสาว รัตนา ราชาสุขWARD2019-03-16 18:13:09ระบบปรับอากาศและพัดลมแอร์ห้องพิเศษ4.เปิดแล้วเสียงดังรองตัวมอเตอร์พัดลมคอยเย็นใหม่
684นางสาว ประภาพรรณ สุขเจริญเบาหวาน,ความดัน2019-03-15 14:58:39อื่นๆเก้าอียาวนั่งรอตรวจ ชำรุด ตะปูขาดทำให้ไม้หลุดออกจากตัวเก้าอี้ 
683นางสาว ญาฐิกมล แสนสิงห์งานบริหารทั่วไป2019-03-06 15:17:19ระบบปรับอากาศและพัดลมแอร์ไม่เย็น มีลมร้อนออกมาพร้อมกลิ่นเหม็นอับ 

จำนวนรายงานทั้งหมด:499  แถว   หน้า 2 / 50

 ย้อนกลับ [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  ... ถัดไป