แบบฟอร์มแจ้งซ่อมออนไลน์ รายละเอียดการแจ้งซ่อม Administrator
ระบบแจ้งซ่อมบำรุง งานซ่อมบำรุงภายใน โรงพยาบาลศรีธาตุ
รายละเอียดการแจ้งซ่อมบำรุง
=กำลังดำเนินการ =แจ้งซ่่อมเข้ามาใหม =ซ่อมเสร็จเรียบร้อย =ซ่อมไม่ได้ =แสดงรายละเอียด
เลขที่แจ้งซ่อม ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน วันที่แจ้งซ่อม ประเภทแจ้งซ่อม อาการเสีย สถานะ ผลการแจ้งซ่อม รายละเอียด
814นาง อัญชลี คำเพราะงานเภสัชกรรม2019-08-23 12:47:29อื่นๆที่จับประตูพัง (คลังยา) 
813นาย ปัญญา ศรีจันทร์แWARD2019-08-23 09:24:43อื่นๆประตูห้องน้ำฝั่งชายหลุดออกจากบานพับ 
812นาง ลดาวัลย์ ชุติมาโชติงานผู้ป่วยนอก2019-08-22 09:15:03ระบบปรับอากาศและพัดลมแอร์ห้องตรวจแพทย์ ก และ ค ไม่เย็น เปิดติดมีสัญญาณไฟ แต่ไม่เย็น และสกปรกมากล้างแผงคอยเย็นทั้งสองตัว
811นางสาว มยุรี คูราโอกะงานทันตกรรม2019-08-20 15:53:36อื่นๆโทรศัพท์ที่ห้องฟัน เวลามีสายเข้าจากภายนอกองค์กรจะโทรไม่ติด ไม่มีเสียง แต่หากมีสายเข้าจากในองค์กรจะโทรติด มีเสียงดัง 
810นางสาว มยุรี คูราโอกะงานทันตกรรม2019-08-20 15:51:32ระบบปะปาก๊อกน้ำที่ห้อง1 น้ำหยดตลอดเวลาจึงอยากเปลี่ยนก๊อกน้ำที่อยู่หลังห้องเบอร์3 มาใส่ก๊อกน้ำห้องเบอร์1และ3 
809นาย จิรพันธ์ มลาวรรณ์งานเทคนิคการแพทย์2019-08-19 12:00:45ระบบปรับอากาศและพัดลมเครื่องปรับอากาศภายในห้องแลปไม่เย็น เปิดเครื่องแล้วทำงานปกติแต่ไม่มีความเย็น ท่อน้ำยารั้วทำการเปลี่ยนท่อน้ำยาใหม่และเติมน้ำยา ( ห.จ.ก นิวัฒิแอร์ )
808นาย วีระยุทธ เหลืองอร่างานรังสีวิทยา2019-08-17 09:56:45ระบบปรับอากาศและพัดลมเครื่องปรับอากาศภายในห้องเอกซเรย์ไม่เย็น เปิดเครื่องแล้วทำงานปกติแต่ไม่มีความเย็นทำการล้างแผงคอยเย็นและแผ่นกรองอากาศใหม่
807นาง สุปรญา แสนตะรัตน์เบาหวาน,ความดัน2019-08-16 14:28:21ระบบไฟฟ้าโต๊ะซักประวัติที่อยู่ติดหน้าต่างห้องแลปแสงสว่างไม่เพียงพอเวลาอากาศครึ้มหรือฝนตก ไม่สามารถมองแป้นพิมพ์ได้ชัดเจน จึงมีความจำเป็นติดหลอดไฟเพิ่มบริเวณข้างบนตรงโต๊ะคอมซักประวัติ 
806นางสาว รัตนา ราชาสุขWARD2019-08-15 12:23:57ระบบไฟฟ้าหลอดไฟระหว่างเตียง 3ญ-4ญ กระพริบ 
805นางสาว รัตนา ราชาสุขWARD2019-08-15 12:21:59ระบบปรับอากาศและพัดลมแอร์พิเศษ 4 เสียงดังตรวจสอบมอเตอร์พัดลมคอยเย็น

จำนวนรายงานทั้งหมด:587  แถว   หน้า 1 / 59

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  ... ถัดไป