แบบฟอร์มแจ้งซ่อมออนไลน์ รายละเอียดการแจ้งซ่อม Administrator
ระบบแจ้งซ่อมบำรุง งานซ่อมบำรุงภายใน โรงพยาบาลศรีธาตุ
รายละเอียดการแจ้งซ่อมบำรุง
=กำลังดำเนินการ =แจ้งซ่่อมเข้ามาใหม =ซ่อมเสร็จเรียบร้อย =ซ่อมไม่ได้ =แสดงรายละเอียด
เลขที่แจ้งซ่อม ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน วันที่แจ้งซ่อม ประเภทแจ้งซ่อม อาการเสีย สถานะ ผลการแจ้งซ่อม รายละเอียด
574นาย ปัญญ ศรีจันทร์แWARD2018-07-19 11:03:31ระบบปะปาน้ำไม่ไหล 
573นางสาว รัตนา ราชาสุขWARD2018-07-14 09:37:15ระบบปะปาอ่างน้ำในห้องเจ้าหน้าล้างไม่ลงค่ะใช้แรงดันลมอัดท่อระบายน้ำ
572นางสาว ยุวันดา อิ่มจำลองงานแพทย์แผนไทย2018-07-10 10:49:55ระบบไฟฟ้าไฟในห้องน้ำหญิงเปิดไม่ติดค่ะเปลี่ยนหลอดตะเกียบใหม่หนึ่งหลอด
571นางสาว เทียนทอง เนตรขันธ์งานอุบัติเหตุและห้องฉุกเฉิน2018-07-10 09:38:37ระบบไฟฟ้าหลอดไฟ ER เปิดไม่ติด 4 หลอด (เคยแจ้งไปหลายรอบแล้ว) 
570นางสาว เทียนทอง เนตรขันธ์งานอุบัติเหตุและห้องฉุกเฉิน2018-07-10 09:37:34อื่นๆตู้ไม้เก็บอุปกรณ์ ตรงบานพบหลุด ปิดไม่ได้  
569นาย ปัญญา ศรีจันืร์แWARD2018-07-09 15:20:15ระบบปรับอากาศและพัดลมพัดลม 10ญ.ไม่ทำงาน 
568นางสาว ประภาพรรณ สุขเจริญLR2018-07-07 08:46:05ระบบปรับอากาศและพัดลมเครื่องปรับอากาศห้องพักเจ้าหน้าที่ มีน้ำแข็งเกาะและน้ำไหลออกมาตรงช่องแอร์ล้างชุดคอยเย็นตรวจสอบตัวรับสัญญาณรีโมท
567นาย ปัญญา ศรีจันทร์แWARD2018-07-03 14:49:56ระบบไฟฟ้าแอร์ห้องพิเศษ3ไม่เย็น 
566นางสาว รัตนารัตน์ คำราชงานแพทย์แผนไทย2018-06-29 11:12:25ระบบปรับอากาศและพัดลมเครื่องปรับอากาศไม่เย็นเปลี่ยนแมคเมล์ติดใหม่
565นางสาว รัตนา ราชาสุขWARD2018-06-29 09:34:04ระบบปะปาก๊อกน้ำฝั่งชาย ปิดไม่สนิท 

จำนวนรายงานทั้งหมด:400  แถว   หน้า 1 / 40

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  ... ถัดไป