แบบฟอร์มแจ้งซ่อมออนไลน์ รายละเอียดการแจ้งซ่อม Administrator
ระบบแจ้งซ่อมบำรุง งานซ่อมบำรุงภายใน โรงพยาบาลศรีธาตุ
รายละเอียดการแจ้งซ่อมบำรุง
=กำลังดำเนินการ =แจ้งซ่่อมเข้ามาใหม =ซ่อมเสร็จเรียบร้อย =ซ่อมไม่ได้ =แสดงรายละเอียด
เลขที่แจ้งซ่อม ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน วันที่แจ้งซ่อม ประเภทแจ้งซ่อม อาการเสีย สถานะ ผลการแจ้งซ่อม รายละเอียด
499นาง องุ่น รินทรึกกลุ่มการพยาบาล2018-04-25 08:44:40ระบบปรับอากาศและพัดลมแอร์ห้องตรวจวิเคราะหืเสียใช้งานไม่ได้..สวิชเปิดไฟเขียวไม่ขึ้นค่ะ 
498นาย พงศธร ศรีนานนท์งานคอมพิวเตอร์2018-04-24 15:36:55อื่นๆต้องการให้เจาะฝาผนังติดตั้ง อุปกรณ์กระจายสัญญาณไวเลส (WIFI)ที่หน่วยงานกายภาพ 
497นาย สิทธิพร ศรีสุขงานซักฟอก,งานจ่ายกลาง2018-04-24 13:33:45ระบบปรับอากาศและพัดลมแอร์ไม่เย็น ไม่ทำงาน ร้อนมาก 
496นางสาว นิตยา แสนอุบลงานเภสัชกรรม2018-04-24 10:44:32ระบบปรับอากาศและพัดลมพัดลมไม่ส่าย หากมาซ่อมหลายครั้งแล้วก็เหมือนเดิม ขอให้พิจารณาเปลี่ยนใหม่ให้ด้วยค่ะ  
495นางสาว วิลัยลักษณ์ ภูคำกองงานเภสัชกรรม2018-04-24 09:37:54ระบบปรับอากาศและพัดลมแอร์ที่ห้องยาไม่ทำงาน  
494นาง ญาฐิกมล แพ่งศรีสารงานบริหารทั่วไป2018-04-23 13:38:47ระบบปรับอากาศและพัดลมคอมเพลสเซอร์ไม่ทำงาน มีแต่ลมร้อนออกมา 
493นาย นัฐพล สีแดงงานโภชนาการ2018-04-23 09:36:32อื่นๆหลังคา ห้องพักเจ้าหน้าที่ มีรอยรั่ว  
492นางสาว จุฬาลักษณ์ สดสุชาติงานทันตกรรม2018-04-19 17:52:49ระบบปรับอากาศและพัดลมน้ำยาแอร์ห้องทันตกรรม 1 และ 5 รั่ว 
491นางสาว จุฬาลักษณ์ สดสุชาติงานทันตกรรม2018-04-19 17:51:51ระบบไฟฟ้าหลอดไฟบริเวณทางขึ้นห้องพักดับเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ 18 w 1 หลอด
490นางสาว กาญจนา เจริญกิจติWARD2018-04-18 20:07:11ระบบปะปาก๊อกน้ำอ่างล้างมือห้องพิเศษ1 มีน้ำไหลตลอดเวลา ไม่สามารถปิดให้สนิทได้เปลี่ยนก๊อกสเตนเลสใหม่ 1 ตัว

จำนวนรายงานทั้งหมด:331  แถว   หน้า 1 / 34

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  ... ถัดไป