แบบฟอร์มแจ้งซ่อมออนไลน์ รายละเอียดการแจ้งซ่อม Administrator
ระบบแจ้งซ่อมบำรุง งานซ่อมบำรุงภายใน โรงพยาบาลศรีธาตุ
รายละเอียดการแจ้งซ่อมบำรุง
=กำลังดำเนินการ =แจ้งซ่่อมเข้ามาใหม =ซ่อมเสร็จเรียบร้อย =ซ่อมไม่ได้ =แสดงรายละเอียด
เลขที่แจ้งซ่อม ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน วันที่แจ้งซ่อม ประเภทแจ้งซ่อม อาการเสีย สถานะ ผลการแจ้งซ่อม รายละเอียด
854นาย ภัคพล วงศ์โทงานยานพาหนะ2019-10-22 18:19:21อื่นๆกล้องวงจรปิดไม่มีภาพ 
853นางสาว จุฬาลักษณ์ สดสุชาติงานทันตกรรม2019-10-22 15:53:40ระบบปะปายูนิตทำฟันห้องเบอร์ 1 มีน้ำไหลออกมาไม่หยุด 
852นางสาว รัตนารัตน์ คำราชงานแพทย์แผนไทย2019-10-22 10:48:06ระบบไฟฟ้าหลอดไฟในห้องไม่ติด 2 หลอด 
851นาย นัฐพล สีแดงงานโภชนาการ2019-10-21 15:29:46ระบบปะปาก๊อกน้ำจุดล้างจานขำรุด มีน้ำไหลตลอดเวลา  
850นาง อรุณพร กิ้วตาWARD2019-10-17 12:18:49ระบบปะปาก๊อกน้ำตรงฝักบัวปิดไม่สนิทค่ะ 
848นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธงานอุบัติเหตุและห้องฉุกเฉิน2019-10-11 15:08:49ระบบปรับอากาศและพัดลมน้ำแอร์หยดมา 1 อาทิตย์เป่าท่อน้ำทิ้งท่อตัน
846นางสาว นันทินี โคตมะณีงานแพทย์แผนไทย2019-10-09 11:38:39อื่นๆเก้าอี้ไม้ในห้องอบสมุนไพร ขาเก้าอี้ชำรุด 1 ข้าง (ปลวกกิน) 
845นางสาว รัตนา ราชาสุขWARD2019-10-07 14:03:20อื่นๆอ่างล้างมือห้องปฎิบัติการทางการพยาบาลตันทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งและคออ่าง
844นางสาว รัตนา ราชาสุขWARD2019-10-03 18:23:08ระบบปรับอากาศและพัดลมแอร์ห้องพิเศษ2 น้ำหยดเป่าท่อน้ำอแอร์ใหม่และทำความสะอาดแผ่นกลองอากาศครับ
843นาย ปํญญา ศรีจันทร์แWARD2019-10-02 15:43:53ระบบปะปาสายฉีดชำระห้องน้ำเจ้าหน้าที่รั่วเปลี่ยนชุดสายฉีดใหม่ 1 ชุด

จำนวนรายงานทั้งหมด:621  แถว   หน้า 1 / 63

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  ... ถัดไป