แบบฟอร์มแจ้งซ่อมออนไลน์ รายละเอียดการแจ้งซ่อม Administrator
ระบบแจ้งซ่อมบำรุง งานซ่อมบำรุงภายใน โรงพยาบาลศรีธาตุ
รายละเอียดการแจ้งซ่อมบำรุง
=กำลังดำเนินการ =แจ้งซ่่อมเข้ามาใหม =ซ่อมเสร็จเรียบร้อย =ซ่อมไม่ได้ =แสดงรายละเอียด
เลขที่แจ้งซ่อม ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน วันที่แจ้งซ่อม ประเภทแจ้งซ่อม อาการเสีย สถานะ ผลการแจ้งซ่อม รายละเอียด
399นางสาว อรุณพร นันทะริWARD2017-11-18 20:30:36ระบบปะปาน้้ำดื่มไม่ไหลในห้องเจ้าหร้าที่ค่ะ 
398นางสาว มุทิตา ราชาสุขงานซักฟอก,งานจ่ายกลาง2017-11-17 09:32:28อื่นๆเครื่องซักผ้า เครื่องที่ 2 ปิดประตูเครื่องไม่ได้ ตรวจสอบหน้าสัมผัสระบบเปิดเครื่องปิดเครื่อง
397นาง เพียรทอง นิกรกุลงานผู้ป่วยนอก2017-11-16 10:56:29อื่นๆเก้าอี้(น๊อตหลุด)ไส่น๊อตตัวใหม่
396นาง สุปรีญา แสนตะรัตน์เบาหวาน,ความดัน2017-11-15 15:19:15ระบบไฟฟ้าที่คลินิกเบาหวาน หลอดไฟ เสีย 3 หลอด และหลอดไฟให้สว่างไม่เพียงพอ 1 หลอด 
395นางสาว ภัสราภรณ์ คุยบุตรPCU2017-11-15 11:18:48ระบบไฟฟ้าเครืองส่องไฟตรวจ pap smear เปิดไฟไม่ได้เปลี่ยนหลอด 1 หลอด
394นาย นัฐพล สีแดงงานโภชนาการ2017-11-13 09:21:34ระบบปะปาก๊อกน้ำอ่างล้างมือมีน้ำไหลไม่หยุด และท่อระบายอ่างล้างมือน้ำตันเปลี่ยนก๊อกน้ำใหม่ 1 ตัว
393นาย นัฐพล สีแดงงานโภชนาการ2017-11-13 09:17:58อื่นๆHood ดููดควันระบายอากาศ ไม่มีแรงดูดควันตรวจสอบแผ่นกลอง
392นาย บัณฑิต เครือเจริญงานบริหารทั่วไป2017-11-07 12:33:22ระบบปะปาชักโครกห้องน้ำหญิงฝ่ายบริหารชำรุด น้ำไหลตลอดเวลาเปลี่ยนชุดลูกลอย
391นาง จินตนา นารัตน์โทห้องคลอด2017-11-06 13:04:52อื่นๆลูกลอยอ่างชักโครกขั้วหัก น้ำชักโครกไม่ไหล เปลี่ยนลูกลอยถังพักน้ำใหม่
390นางสาว วิลัยลักษณ์ ภูคำกองงานเภสัชกรรม2017-11-06 11:32:01ระบบไฟฟ้าหลอดไฟในคลังยาย่อย กระพริบเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเชนต์ 36 w 1 หลอด

จำนวนรายงานทั้งหมด:238  แถว   หน้า 1 / 24

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  ... ถัดไป