แบบฟอร์มแจ้งซ่อมออนไลน์ รายละเอียดการแจ้งซ่อม Administrator
ระบบแจ้งซ่อมบำรุง งานซ่อมบำรุงภายใน โรงพยาบาลศรีธาตุ
รายละเอียดการแจ้งซ่อมบำรุง
=กำลังดำเนินการ =แจ้งซ่่อมเข้ามาใหม =ซ่อมเสร็จเรียบร้อย =ซ่อมไม่ได้ =แสดงรายละเอียด
เลขที่แจ้งซ่อม ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน วันที่แจ้งซ่อม ประเภทแจ้งซ่อม อาการเสีย สถานะ ผลการแจ้งซ่อม รายละเอียด
724นางสาว มยุรี คูราโอกะงานทันตกรรม2019-05-24 09:54:58ระบบปะปาก๊อกน้ำหลังห้อง3 น้ำไหลไม่หยุดเปลี่ยนก๊อกโค่งหนึ่งตัว
723นาย สิทธิพร ศรีสขงานซักฟอก,งานจ่ายกลาง2019-05-21 08:57:13ระบบไฟฟ้าคือ ตู้อบสายยางไฟเข้าอยู่ แต่ไม่มีความร้อนภายในตู้ อบครับผม กรุณามาดูไ้ห้ด้วยครับ (ด่วน) อยู่ครับ ขอบคุนครับหยอดน้ำมันหล่อลืมแกนมอเตอร์เป่าอากาศใหม่
722นางสาว จินตนา กาละบุตรWARD2019-05-20 17:36:17ระบบไฟฟ้าหลอดไฟในห้องทำงานเจ้าหน้าที่พยาบาล มัวและกระพริบ จำนวน 1 หลอดเปลี่ยนหลอด LED 18 W 1 หลอด
721นางสาว วิลัยลักษณ์ ภูคำกองงานเภสัชกรรม2019-05-17 10:16:42อื่นๆตู้เย็นเก็บวัคซีน รักาาความเย็นไม่ได้ตามมาตรฐานตรวจสอบลูกยาง ปิด-เปิด ใหม่
720นาย พงศธร ศรีนานนท์งานคอมพิวเตอร์2019-05-16 09:38:08ระบบไฟฟ้าหลอดไฟขาด ไฟไม่ติดเปลี่ยนหลอด LED 18 W 1 หลอด
719นางสาว ภัสราภรณ์ คุยบุตรPCU2019-05-14 13:44:34อื่นๆซิงค์ล้างจานชำรุด อุดตัน 
718นางสาว รัตนารัตน์ คำราชงานแพทย์แผนไทย2019-05-13 08:57:07ระบบไฟฟ้าหลอดไฟหน้าทางเดินห้องน้ำหญิงไม่ติดค่ะ 
717นาง องุ่น รินทรึกงานผู้ป่วยนอก2019-05-10 19:11:04ระบบปรับอากาศและพัดลมแอร์ห้องเจาะเลือดไม่เย็นเปิดมีแต่ลมร้อนออกมาค่ะล้างแผงคอยเย็นใหม่
716นาง องุ่น รินทรึกงานผู้ป่วยนอก2019-05-10 19:08:12ระบบปรับอากาศและพัดลมแอร์ห้องตรวจวิเคราะห์เสียเวลาเปิดสวิตซ์แล้วมีเสียงดังโครมๆไม่สามารถใช้งานได้ค่ะตรวจสอบจุดยึดมอเตอร์พัดลมคอยเย็นใหม่
715นาย นัฐพล สีแดงงานโภชนาการ2019-05-08 11:23:00อื่นๆรถส่งอาหารผู้ป่วยระบบการขับเคลื่อนมีปัญหา  

จำนวนรายงานทั้งหมด:519  แถว   หน้า 1 / 52

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  ... ถัดไป