แบบฟอร์มแจ้งซ่อมออนไลน์ รายละเอียดการแจ้งซ่อม Administrator
ระบบแจ้งซ่อมบำรุง งานซ่อมบำรุงภายใน โรงพยาบาลศรีธาตุ
รายละเอียดการแจ้งซ่อมบำรุง
=กำลังดำเนินการ =แจ้งซ่่อมเข้ามาใหม =ซ่อมเสร็จเรียบร้อย =ซ่อมไม่ได้ =แสดงรายละเอียด
เลขที่แจ้งซ่อม ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน วันที่แจ้งซ่อม ประเภทแจ้งซ่อม อาการเสีย สถานะ ผลการแจ้งซ่อม รายละเอียด
883นางสาว รัตนา ราชาสุขWARD2019-12-08 11:21:58ระบบไฟฟ้าพัดลม เตียง 7ญ ใช้งานไม่ได้เปลี่ยนแคปสตาร์ทมอเตอร์ใหม่ซ่อมเทอร์โมฟิลส์
881นาย sittiporn srisukงานซักฟอก,งานจ่ายกลาง2019-11-28 13:00:44ระบบปะปาคือ วันนี้ ก็อกอ่างซิงค์ล้างเครื่องมือ ร้าว ครับ แล้ว มีนำ้พุ่งออกมาตรงรอย ร้าว ครับผม เปลี่ยนก๊อกคอห่านใหม่ 1 ตัว
880นาย นัฐพล สีแดงงานโภชนาการ2019-11-27 14:14:33ระบบปะปาท่อระบายน้ำทิ้งจุดล้างจาน หลุดนำไหลเวลาปล่อยน้ำทิ้งทำการต่อท่อติดกาวประสานท่อใหม่
879นาย สิทธิพร สีสุขงานซักฟอก,งานจ่ายกลาง2019-11-26 09:27:26ระบบปะปาปันหาเดิมเดิมครับผม คือ อ่างล้างสดืออ่างกักนำั ไม่ยุ่เลย และตอนนี้ สายนำ้ดีต่อเข้าอ่างล้างเครื่องมือรั่ว(แรง)มากครับผม ซ่อมด่วนครัช ขอบคุนครับ สายท่อน้ำดีหลวมทำการหมุนเข้าใหม่ให้แน้น
878นางสาว ณิชชา ราชาสุขงานซักฟอก,งานจ่ายกลาง2019-11-25 10:32:47ระบบไฟฟ้าเครื่องเติมน้ำยาซักผ้า ไฟไม่เข้าตรวจสอบเบรคเกอร์พบว่าไฟไม่ผ่านทำการแก้ไขเรียบร้อย
877นางสาว นันทินี โคตมะณังานแพทย์แผนไทย2019-11-21 14:39:12ระบบปะปาสายฝักบัวอาบน้ำชำรุด (ห้องน้ำชาย) 
876นางสาว นันทินี โคตมะณีงานแพทย์แผนไทย2019-11-21 14:37:35ระบบไฟฟ้าหลอดไฟขาด 1 หลอด 
874นางสาว โสภิต จวบลอยงานบริหารทั่วไป2019-11-21 14:23:32อื่นๆแจ้งเรื่อง ระบบโทรศัพท์ภายใน ห้องบัตร เบอร์ 136 ใช้งานไม่ได้  
873นาง อรุณพร กิ้วตาWARD2019-11-21 12:03:53ระบบปรับอากาศและพัดลมพัดลม 1,5,6 ฝั่งหญิงชำรุดไม่หมุนค่ะตรวจสอบขดลวดมอเตอร์เปลี่ยนเทอมิน้อลฟิวส์ 2 ตัว เปลี่ยนแคปสตาร์ทมอเตอร์ 1 ตัว
872นาย ณัฐพล แพงวาปีงานคอมพิวเตอร์2019-11-20 15:05:42อื่นๆวางรางเก็บสายแลน (LAN) ตึกผู้ป่วยใน เดินรางเก็บสาย

จำนวนรายงานทั้งหมด:647  แถว   หน้า 1 / 65

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  ... ถัดไป