แบบฟอร์มแจ้งซ่อมออนไลน์ รายละเอียดการแจ้งซ่อม Administrator
ระบบแจ้งซ่อมบำรุง งานซ่อมบำรุงภายใน โรงพยาบาลศรีธาตุ
รายละเอียดการแจ้งซ่อมบำรุง
=กำลังดำเนินการ =แจ้งซ่่อมเข้ามาใหม =ซ่อมเสร็จเรียบร้อย =ซ่อมไม่ได้ =แสดงรายละเอียด
เลขที่แจ้งซ่อม ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน วันที่แจ้งซ่อม ประเภทแจ้งซ่อม อาการเสีย สถานะ ผลการแจ้งซ่อม รายละเอียด
368นางสาว อรุณพร นันทะริWARD2017-09-25 17:27:57ระบบไฟฟ้าไฟห้องพิเศษ 1 ไม่ติดเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเชนต์ 36w 1หลอด
367นาง สุวรรณา ร่มวาปีPCU2017-09-25 09:07:48อื่นๆหลังคาบริเวณนั่งรอรับบริการรั่วเวลาฝนตกจะมีน้ำหยดตลอดเวลา 
366นางสาว มุทิตา ราชาสุขWARD2017-09-24 08:38:12ระบบปะปาก๊อกน้ำหลังห้องพิเศษ ๒ มีน้ำไหล ชำรุด เปลี่ยนก๊อกคอห่าน 1ตัว
365นาย ศุภวิทย์ บุราณเดชงานอุบัติเหตุและห้องฉุกเฉิน2017-09-23 06:50:18ระบบไฟฟ้าหลออดไฟกระพริบเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเชนต์ 36 w 1 หลอด เปลี่ยนบะลาด 36 w 1 ตัว
364นางสาว สะอาด จินดามลงานการเงินและบัญชี2017-09-22 10:43:47ระบบปรับอากาศและพัดลมเวลาเปิดเครื่องปรับอากาศ มีน้ำหยดลงมาตรวจสอบท่อน้ำทิ้งทำการเป่า
363นางสาว จุฬาลักษณ์ สดสุชาติงานทันตกรรม2017-09-20 17:29:29ระบบไฟฟ้าหลอดไฟหน้าห้องทันตกรรมเปิดไม่ติด เปลี่ยนรางใหม่ หลอดใหม่ 36 w
362นาง สำราญ หมื่นหาวงศWARD2017-09-19 14:31:57ระบบปรับอากาศและพัดลมเตียง 2 ช ไม่มีพัดลม ของเก่าชำรุดถอดไปซ่อม รบ3 ญ ไม่มีพัดลม 
361นาง สำราญ หมื่นหาวงศWARD2017-09-19 14:29:07ระบบปรับอากาศและพัดลมแอร์ไม่เย็นเปลี่ยนชุดคอยเย็นใหม่ ไม่สามารถซ่อมได้มีจุดร่ำท่อน้ำยา
360นาย พงศธร ศรีนานนท์งานคอมพิวเตอร์2017-09-19 09:30:56อื่นๆเจาะติดตั้ง เครื่องกระจายสัญญาณ wifi บริเวณข้างห้องเก็บเงิน 
359นาง สุปรีญา แสนตะรัตน์งานผู้ป่วยนอก2017-09-18 14:50:20ระบบไฟฟ้าหลอดไฟฟ้ากระพริบ 2 หลอด ที่นั่งรอซักประวัติเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเชนต์ 36 W 2 หลอด

จำนวนรายงานทั้งหมด:207  แถว   หน้า 1 / 21

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  ... ถัดไป