รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานบริหารทั่วไป
เรื่องที่ขอไปราชการ ร่วมงานรับส่งนายแพทย์สาธารณสุขอุดรธานี
สถานที่ไปราชการ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาย ธนโชติ คุยบุตร   เบอร์โทร 101
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 12-10-2561  ถึง  12-10-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 17:00:00 - 23:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.คุณธนโชติ คุยบุตร

2.คุณสมบุญ ธนบดีวิฒน์

3.คุณวัชรินทร์ หอมอัม

4.คุณมณีกานต์ สิงหรา

5.คุณรัชดาวรรณ วิชาฤทธิ์

6.คุณนันทภรณ์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-10-11 15:05:07
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก