รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ อบรมการดูแลเท้าเบาหวาน
สถานที่ไปราชการ รพ.อุดรธานี ชั้น 7
ผู้ขอใช้รถ นางสาว อภิญญา ใจห้าว   เบอร์โทร 0956621956
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 06-09-2561  ถึง  07-09-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:30:00-16.00 - 08:30:00-16.00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-09-03 06:55:03
หมายเหตุ วันที่7/09/61พขรนายปริญญา

กลับสู่หน้าแรก