รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ห้องคลอด
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมเครือข่าย PNC แม่และเด็ก เข้าร่วมรับฟังการประเมิน จาก สรพ ในวันที่ 10 -11 กันยาน 2561
สถานที่ไปราชการ รพ.อุดรธานี & รพ. กุมภวาปี
ผู้ขอใช้รถ นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์   เบอร์โทร 0934679850
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 10-08-2561  ถึง  11-08-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 16:30:00 - 16:30:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นพ. วิศิษฏ์ นนธิสอน

2.นางรัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์

3.นางสุวรรณา ร่วมวาปี

4.นางกาญจนา อนุวงค์

5.นางจันทลา เสริมทรง

ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-08-31 14:30:39
หมายเหตุ ย้อนเวลาไม่ได้ครับและขอวันที่10-11สิงหาคม61เวลา16.30-16.30น.คอมไม่อนุมัติขอความกรุณาลงข้อมูลใหม่ด้วยครับ

กลับสู่หน้าแรก