รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ DPAC
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประกวดผลงานเด่นด้านสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ ปี ๒๕๖๑
สถานที่ไปราชการ ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์โฮเทล จังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง มณีกานต์ สิงหรา   เบอร์โทร  091064426
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 14-08-2561  ถึง  14-08-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางพรพรรณ พิมพ์วาปี

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-08-13 18:57:00
หมายเหตุ ขอเลื่อนเวลาเป็น08.00นะครับ ติดต่อกับพี่พูนไม่ได้ เพื่อจะขอเลื่อนเวลา

กลับสู่หน้าแรก