รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานประกัน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมพิจารณาแผนงบลงทุน Non-UCปี2563
สถานที่ไปราชการ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง3 สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาย พงษ์พันธ์ ทำมา   เบอร์โทร 098-158326
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 07-08-2561  ถึง  07-08-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.น.ส.จิราพร วรางกูร

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-08-06 09:42:58
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก