รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ DPAC
เรื่องที่ขอไปราชการ เพื่อนำทีมออกหน่วยตรวจสุขภาพช่องปากและฟันแก่ผู้สูงอายุ
สถานที่ไปราชการ ณ ศาลากลางบ้านป่าเลา (ศูนย์ฮักแพงแบ่งปัน) หมู่ที่ 2 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง มณีกานต์ สิงหรา   เบอร์โทร 0910644264
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 20-07-2561  ถึง  20-07-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:00:00 - 12:00:00
พขร นาย อาวุธ ศรีประเทศ   เบอร์โทร 0956639754
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.ทตญ.จุฬาลักษณ์ สดสุชาติ

2.คุณสุจิตตา สิงห์ณีย์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-07-19 10:48:27
หมายเหตุ ให้ไปส่งไว้เสร็จแล้วค่อยไปรับกลับเนื่องจากเหลือพขร.2คน

กลับสู่หน้าแรก