รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ แพทย์แผนไทย
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมนำเสนอพื้นที่ต้นแบบงานแพทย์แผนไทย
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว นัทินี โคตมะณี   เบอร์โทร 0821066949
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 21-06-2561  ถึง  21-06-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร 0801894525
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-06-18 11:34:51
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก