รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ อบรมการให้คำปรึกษา แบบสร้างโอกาสให้แมงขี้นาก
สถานที่ไปราชการ โรงแรมประจักษ์ตรา
ผู้ขอใช้รถ นางสาว เทียนทอง เนตรขันธ์   เบอร์โทร 0985844694
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 31-05-2561  ถึง  31-05-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 07:30:00
พขร นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร 0801894525
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-05-28 17:59:02
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก