รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานบริหารทั่วไป
เรื่องที่ขอไปราชการ ไปรับโครงเหล็กใส่ถังขยะที่ สสอ.กุมภวาปี
สถานที่ไปราชการ สสอ.กุมภวาปี
ผู้ขอใช้รถ นาย บัณฑิต เครือเจริญ   เบอร์โทร 101
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 30-05-2561  ถึง  30-05-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 09:00:00 - 12:00:00
พขร นาย ธนวัช คุยบุตร   เบอร์โทร 0921453900
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-05-28 08:32:18
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก