รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ COC
เรื่องที่ขอไปราชการ เรียนรู้ประเมินHA
สถานที่ไปราชการ รพ.พิบูลย์รักษ์
ผู้ขอใช้รถ นางสาว ฐิติยา เกษจ้อย   เบอร์โทร 0956509656
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 19-04-2561  ถึง  19-04-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:00:00 - 17:00:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-04-18 13:38:40
หมายเหตุ มีไปประชุมจังหวัดก่อนแล้วครับ

กลับสู่หน้าแรก