รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ DPAC
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมวิชาการ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เชิดชูเกียรติผู้สูงอายุสุขภาพดีอายุ 80-100 ปีขึ้นไป
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาย นิคมสินธุ์ มาตทวี   เบอร์โทร 0872150382
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 10-04-2561  ถึง  10-04-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร 0801894525
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางพรพรรณ พิมวาปี

2.ผู้สูงอายุและญาติ รวม 8 คน

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-04-05 11:34:33
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก