รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ อบรมการช่วยเหลือและส่งต่อกรณีผู้ถูกกระทำรุนแรง
สถานที่ไปราชการ เจริญโฮเต็ล
ผู้ขอใช้รถ นาง วีรยุทธ พลูสวัสดิ์   เบอร์โทร 0637252225
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 26-02-2561  ถึง  26-02-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:30:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-02-23 15:08:59
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก