รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ DPAC
เรื่องที่ขอไปราชการ ขอรถตู้ไปรับคนไข้ จำนวน 10 คน ที่ อบต.หนองนกเขียน เวลา 12.30 น. เพื่อไปเตรียมผ่าตัดตาต้อกระจก ที่ โรงพยาบาลกุมภวาปี
สถานที่ไปราชการ โรงพยาบาลกุมภวาปี
ผู้ขอใช้รถ นาง มณีกานต์ สิงหรา   เบอร์โทร 0910644264
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 21-01-2561  ถึง  21-01-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 12:30:00 - 13:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.10 คน

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-01-18 15:25:55
หมายเหตุ แจ้งผู้ลงบันทึกขอรถยนต์กรุณาลงเวลาให้ถูกต้องด้วยครับเช่น12.30-16.00จะมีผลต่อเวลาเบิกโอทีเสริม

กลับสู่หน้าแรก