รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ แพทย์แผนไทย
เรื่องที่ขอไปราชการ อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
สถานที่ไปราชการ ณ.ห้องร่มโพธิ์ทอง1 สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว นันทินี โคตมะณี   เบอร์โทร 0821066949
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 19-01-2561  ถึง  19-01-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร 0801894525
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.น.ส.นภาลัย ไกรหาญ

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-01-18 09:21:55
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก