รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ DPAC
เรื่องที่ขอไปราชการ นำกล้องตรวจตาไปที่ อบต.หนองนกเขียน เพื่อตรวจคัดกรองตา
สถานที่ไปราชการ อบต.หนองนกเขียน
ผู้ขอใช้รถ นาง มณีกานต์ สิงหรา   เบอร์โทร 0910644264
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 16-01-2561  ถึง  16-01-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:00:00 - 08:30:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ปริญญา เดชวรรัตน์   เบอร์โทร  0801894525
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-01-15 13:00:47
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก