รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานบริหารทั่วไป
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมการเงิน พัสดุและค่าตอบแทน ฉ.11
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดร
ผู้ขอใช้รถ นาย ธนโชติ คุยบุตร   เบอร์โทร 101
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 10-01-2561  ถึง  10-01-2561
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:00:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.จิราพร

2.สุภาวดี

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2018-01-09 11:58:00
หมายเหตุ ขับเอง

กลับสู่หน้าแรก