รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ห้องคลอด
เรื่องที่ขอไปราชการ ออกหน่วย พอสว.
สถานที่ไปราชการ บ้านคำม่วง ต.หนองงนกเขียน
ผู้ขอใช้รถ นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์   เบอร์โทร 0934679850
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 20-12-2560  ถึง  20-12-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:00:00 - 13:00:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นพ. ประพนธ์ เคริอเจริญ

2.ภก. จิรโชค จิรเมธากร

3.คุณรัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์

4.คุณวัชรินทร์ หอมอ้ม

5.ทพ.ยุทธนา พาฤทธิ์

6.คุณมณีกานต์ สิงหรา

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-12-19 13:31:31
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก