รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ DPAC
เรื่องที่ขอไปราชการ ออกปฎิบัติงาน รพ.สต.ท่าไฮ อบต.จำปี
สถานที่ไปราชการ รพ.สต.ท่าไฮ อบต.จำปี
ผู้ขอใช้รถ นาง มณีกานต์ สิงหรา   เบอร์โทร 218
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 04-08-2560  ถึง  04-08-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 13:30:00 - 16:00:00
พขร นาย ธนวัช คุยบุตร   เบอร์โทร 0921453900
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-08-03 14:23:57
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก