รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ กายภาพ
เรื่องที่ขอไปราชการ ใช้รับ-ส่งคนไข้ตาบอด ใช้รถตู้ 2 คันค่ะ ช่วงเช้า 8.00-9.00 ช่วงบ่าย 15.00-16.00
สถานที่ไปราชการ รับคนไข้ในเขตอำเภอศรีธาตุ มาเข้าร่วมอบรม ที่อาคารเอนกประสงค์ โรงพยาบาลศรีธาตุ
ผู้ขอใช้รถ นางสาว พรสมัย เพื่อนรัมย์   เบอร์โทร 0854640919
รถที่ให้บริการ รถตู้ นข 28
วันที่ใช้รถ 14-12-2558  ถึง  23-12-2558
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:00:00 - 16:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวเอมอร แพงมาลา

2.นางส่วทนินันท์ โพธิ์ศรี

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2015-12-09 11:34:55
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก