รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ห้องคลอด
เรื่องที่ขอไปราชการ รับวิทยากร กุมารแพทย์จากรพ. กุมภวาปี
สถานที่ไปราชการ รพ. กุมภวาปี
ผู้ขอใช้รถ นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์   เบอร์โทร 0934679850
รถที่ให้บริการ กระบะวีโก้ 4 ประตู กน 2542 อด
วันที่ใช้รถ 22-08-2560  ถึง  22-08-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 12:30:00 - 16:30:00
พขร นาย ธนวัช คุยบุตร   เบอร์โทร 0921453900
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายแพทย์ ทาม

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-08-01 10:06:53
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก