รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ DPAC
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมแนวทางการดำเนินงานผู้สูงอายุ กลุ่มพึ่งพิง
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง มณีกานต์ สิงหรา   เบอร์โทร 0985840596
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 20-01-2560  ถึง  20-01-2560
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:00:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2017-01-19 11:47:17
หมายเหตุ ไม่มีรถและพขรติดราชการที่อุบล

กลับสู่หน้าแรก