รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ กายภาพ
เรื่องที่ขอไปราชการ พาคนพิการไปรับอุปกรณ์เสริมและเทียม ที่กรมขนส่ง โนนสูง มีผู้ร่วมเดินทาง 4 คน
สถานที่ไปราชการ กรมขนส่ง ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว พรสมัย เพื่อนรัมย์   เบอร์โทร 085-464091
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 29-03-2559  ถึง  29-03-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 13:00:00 - 16:00:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-03-28 09:15:51
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก