รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ COC
เรื่องที่ขอไปราชการ เพื่อประชุมวิเคราะห์การดำเนินงานเบาหวานความดัน
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดร
ผู้ขอใช้รถ นาย สราวุธ ละชินลา   เบอร์โทร 0860851308
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 16-03-2559  ถึง  16-03-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 11:00:00 - 17:00:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-03-16 05:30:54
หมายเหตุ มีรถเข้าจังหวัดตอนเช้าแล้วและไม่มีพนักงานขับรถเข้าจังหวัดอีก

กลับสู่หน้าแรก