รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ คลินิกพิเศษ
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมคณอนุกรรมการเอดส์ระดับจังหวัด
สถานที่ไปราชการ โรงเเรมพาราไดซ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาย วีรยุทธ พูลสวัสดิ์   เบอร์โทร 0637252225
รถที่ให้บริการ รถกระบะ revo กอ 247
วันที่ใช้รถ 25-07-2562  ถึง  26-07-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:30:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายพงษ์อนันต์ แสงศีลา

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-07-19 11:55:54
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก