รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ ไปส่งที่สนามบินเพื่อประชุม ที่กทม. และรับกลับวันที่12 กค. เวลา21.00น.
สถานที่ไปราชการ สนามบิน
ผู้ขอใช้รถ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์   เบอร์โทร 0845196390
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 09-07-2562  ถึง  12-07-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 09:00:00 - 21:00:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นส.สมบุญ ธนบดีวิวัฒน์

ผลการอนุมัต รอดำเนินการ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-07-08 13:34:04
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก