รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ COC
เรื่องที่ขอไปราชการ ส่งน้ำตรวจที่ม.ขอนแก่น
สถานที่ไปราชการ ม.ขอนแก่น
ผู้ขอใช้รถ นางสาว ฐิติยา เกษจ้อย   เบอร์โทร 0956509656
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 07-06-2562  ถึง  07-06-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 09:30:00 - 15:30:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-06-06 15:27:47
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก