รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมก้าวคนละก้าว ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆภาคอีสาน เพื่อโรงพยาบาล
สถานที่ไปราชการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ถึงโรงเรียนบ้านโนนน้ำเกลี้ยง
ผู้ขอใช้รถ นาง สุวรรณา ร่มวาปี   เบอร์โทร 095-168851
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 15-06-2562  ถึง  15-06-2562
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 15:00:00 - 20:30:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสมฤทัย ศิลปชัย

2.นส.ปรียาดา ยั่งยืน

3.นส.โสภิต จวบลอย

4.นายณัฐพล สีแดง

5.นส.เอมอร แพงมาลา

6.นส.นิตยา แสนอุบล

7.นส.รัตนารัตน์ คำราช

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2019-05-30 10:57:26
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก