แบบฟอร์มแจ้งซ่อมออนไลน์ รายละเอียดการแจ้งซ่อม Administrator
ระบบแจ้งซ่อมบำรุง งานซ่อมบำรุงภายใน โรงพยาบาลศรีธาตุ
รายละเอียดการแจ้งซ่อมบำรุง
=กำลังดำเนินการ =แจ้งซ่่อมเข้ามาใหม =ซ่อมเสร็จเรียบร้อย =ซ่อมไม่ได้ =แสดงรายละเอียด
เลขที่แจ้งซ่อม ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน วันที่แจ้งซ่อม ประเภทแจ้งซ่อม อาการเสีย สถานะ ผลการแจ้งซ่อม รายละเอียด
325นาย บัณฑิต เครือเจริญงานบริหารทั่วไป2017-06-30 08:00:08ระบบปะปาก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ห้องน้ำผู้ป่วยหญิงรวม ใช้ได้ก๊อกเดียว แก้ไขให้ด้วยครับ 
324นางสาว มุทิตา ราชาสุขWARD2017-06-28 19:16:41ระบบปรับอากาศและพัดลมพัดลมชำรุดเตียง 5 หญิง ไม่หมุนสตาร์ทไม่ได้พัดลมเริ่มสตาร์ทไม่ได้ทำความใช้น้ำมันหล่อลื้นแกนมอเตอร์
323นาย เตชน์ศิษฐ์ ธนสรรวนิชงานทันตกรรม2017-06-21 13:49:05ระบบปรับอากาศและพัดลมแอร์ห้องเบอร์ 5 มีน้ำไหลออกมา 
322นางสาว อรุณพร นันทะริWARD2017-06-20 01:20:11ระบบปรับอากาศและพัดลมพัดลมเตียง3 ชายเปิดแล้วเสียงดังค่ะ 
321นางสาว อรุณพร นันทะริWARD2017-06-19 22:42:09ระบบปะปาหัวฉีดน้ำในห้องน้ำฝั่งหญิงชำรุดประกอบเข้าใหม่
320นางสาว มุทิตา ราชาสุขWARD2017-06-10 15:43:06ระบบไฟฟ้าหลอดไฟในห้องน้ำพิเศษ3ชำรุดเปลี่ยนบลาด
319นาง ประนอม ศรีหริ่งงานซักฟอก,งานจ่ายกลาง2017-06-08 08:58:20อื่นๆเครื่องทดสอบ Sportest ชำรุด  
318นางสาว มุทิตา ราชาสุขงานซักฟอก,งานจ่ายกลาง2017-06-01 18:01:28ระบบปรับอากาศและพัดลมพัดลมห้องสำนักงาน Supply ชำรุด 
317นางสาว มุทิตา ราชาสุขงานซักฟอก,งานจ่ายกลาง2017-06-01 18:00:04ระบบไฟฟ้าเครื่ิองอบผ้า ขนาด120ปอด์น ชำรุดไฟไม่เข้าเครื่อง เนื่องจากฟ้าผ่าโรงพยาบาลในวันที่่ 30 พ.ค.60 แจ้งช่างมาดูตัองแต่วันแรกที่ชำรุดแล้วค่ะรอเปลี่ยนสวิตช์แผงควบคุม
316นางสาว มุทิตา ราชาสุขงานซักฟอก,งานจ่ายกลาง2017-06-01 17:55:15อื่นๆรถเข็นเครื่องมือ คันเล็ก ชำรุด เชื่อมต่อใหม่

จำนวนรายงานทั้งหมด:168  แถว   หน้า 1 / 17

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  ... ถัดไป