แบบฟอร์มแจ้งซ่อมออนไลน์ รายละเอียดการแจ้งซ่อม Administrator
ระบบแจ้งซ่อมบำรุง งานซ่อมบำรุงภายใน โรงพยาบาลศรีธาตุ
รายละเอียดการแจ้งซ่อมบำรุง
=กำลังดำเนินการ =แจ้งซ่่อมเข้ามาใหม =ซ่อมเสร็จเรียบร้อย =ซ่อมไม่ได้ =แสดงรายละเอียด
เลขที่แจ้งซ่อม ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน วันที่แจ้งซ่อม ประเภทแจ้งซ่อม อาการเสีย สถานะ ผลการแจ้งซ่อม รายละเอียด
434นาย สิทธิพร เจริญสุขงานซักฟอก,งานจ่ายกลาง2018-01-23 13:53:38อื่นๆรถเข็นส่งผ้าผู้ป่วยชาร์ตไฟไม่ได้ อยากให้ดำเนินการแก้ไขให้โดยด่วนด้วยครับ 
432นาย พงษ์อนันต์ แสงศีลางานเภสัชกรรม2018-01-22 09:11:05ระบบไฟฟ้าหลอดไฟเคาท์เตอร์จ่ายยาเสีย 1 หลอด  
431นางสาว อรุณพร นันทะริWARD2018-01-20 17:25:24อื่นๆอ่างล้างมือในห้องเจ้าหน้าที่ผู้ป่วยในระบายไม่ลงค่ะ 
430นาย บุญมี โพธิ์หล้างานพิทักษ์สิ่งแวดล้อม2018-01-18 10:28:11ระบบไฟฟ้าปั๊มลมเติมอากาศบ่อบำบัดน้ำเสียชำรุด 1ตัวแก้ไขเบื้องต้นแล้ว ไม่สามารถแก้ไขเองได้ เนื่องจากมอเตอร์ไหม้ ต้องเปลี่ยน มอเตอร์ใหม่ หรือส่งซ่อมกับช่างเฉพาะทาง
427นางสาว อรุณพร นันทะริWARD2018-01-14 13:36:21ระบบปะปาเครื่องทำน้ำอุ่นในห้องพิเศษ 1 เสียค่ะเครื่อง ปรับความร้อนมากไป / ปรับความร้อนลงให้พอควร
426นางสาว อรุณพร นันทะริWARD2018-01-10 08:51:26ระบบปะปาเครื่องทำน้ำอุ่นในห้องพิเศษ 2 ไม่ไหลค่ะตรวจสอบเครื่องทำงานปกติ
425นางสาว อรุณพร นันทะริWARD2018-01-10 08:50:25ระบบไฟฟ้าไฟในห้องพิเศษ2 เปิดไม่ขึ้นค่ะ 
424นางสาว มุทิตา ราชาสุขงานซักฟอก,งานจ่ายกลาง2018-01-06 10:05:28อื่นๆตู้เครื่ิองอบสายยางไฟฟ้า ชำรุด เปลี่ยนแคปสตาร์ทมอเตอร์ใหม่ 2 ตัว
423นาย เอกดนัย กำหอมงานคอมพิวเตอร์2018-01-04 10:48:56อื่นๆเจาะรูใต้โต๊ะทำงานที่ห้องแพทย์แผนไทย 2 จุด 
422นางสาว อรุณพร นันทะริWARD2017-12-30 06:56:16ระบบปะปาห้องน้ำฝั่งหญิงชำรุดค่ะเปลี่ยนก๊อกน้ำใหม่

จำนวนรายงานทั้งหมด:268  แถว   หน้า 1 / 27

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  ... ถัดไป