รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่อ-นามสกุล นาย จิรพันธ์ มลาวรรณ์
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงาน กลุ่มงานชันสูตร

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 13 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 20* วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 05-09-2562 - 06-09-2562---2
2 25-07-2562 - 26-07-2562---2
3 04-06-2562 - 07-06-2562---4
4 07-01-2562 - 08-01-2562---2
5 03-01-2562 - 04-01-2562---2
6 31-10-2561 - 02-11-2561---3
รวม 0 0 0 15

กลับสู่หน้าหลัก