ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มงาน ปีงบประมาณ
1 นาย พงศธร สีนานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคนิคบริการ 2563
2 นาย พงศธร สีนานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคนิคบริการ 2562
3 นาย พงศธร สีนานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคนิคบริการ 2561
4 นาย พงศธร สีนานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคนิคบริการ 2560
5 นาย พงศธร สีนานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคนิคบริการ 2559

จำนวนทั้งหมด:5  แถว   หน้า 1 / 1

 [1] 

กลับสู่หน้าหลัก