ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มงาน ปีงบประมาณ
1 นาง วิภาดา แพงวาปี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานทัตกรรม 2562
2 นาง วิภาดา แพงวาปี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานทัตกรรม 2561
3 นาง วิภาดา แพงวาปี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานทัตกรรม 2560
4 นาง วิภาดา แพงวาปี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานทัตกรรม 2559

จำนวนทั้งหมด:4  แถว   หน้า 1 / 1

 [1] 

กลับสู่หน้าหลัก