ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มงาน ปีงบประมาณ
1 นาย บัณฑิต เครือเจริญ นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2562
2 นาย บัณฑิต เครือเจริญ นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2561
3 นาย บัณฑิต เครือเจริญ นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2560
4 นาย บัณฑิต เครือเจริญ นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2559

จำนวนทั้งหมด:4  แถว   หน้า 1 / 1

 [1] 

กลับสู่หน้าหลัก